Internetowe Pismo Filozoficzne

O czasopiśmie

Estetyka i Krytyka jest kwartalnikiem filozoficzno-estetycznym wydawanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo jest otwarte na różne orientacje filozoficzne i artystyczne; nawiązuje do interdyscyplinarnego charakteru wydawanej na początku lat sześćdziesiątych Estetyki, a następnie Studiów Estetycznych.

Pismo adresowane jest do szerokiego kręgu filozofów, estetyków, teoretyków i historyków sztuki oraz środowiska artystycznego. Tym samym, w obszar zainteresowań naukowych czasopisma wchodzi ogólna i szczegółowa problematyka filozoficzno-estetyczna różnych dziedzin sztuki, problemy teorii i historii sztuki, zagadnienia artystyczne.

Redakcja deklaruje, iż wersją pierwotną i referencyjną pisma jest wersja elektroniczna.

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska
0048 694 963 587
http://pjaesthetics.pl/
estetykaikrytykauj@gmail.com

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016