Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 1 (1/2001)

Franciszek Chmielowski Estetyczna zmiana warty

Jagna Dankowska Miejsce muzyki w filozofii Fryderyka Nietzschego

Łucja Demby Kino w zwierciadle psychoanalityka

Grzegorz Dziamski Nowe media a sztuka XX wieku

Janina Makota Od kontemplacyjnego do partycypacyjnego modelu kultury artystycznej

Andrzej J. Nowak Romantyzm a duch lucyferyzmu. Uwagi o estetyce w projekcie antropofanii

Shaftesbury List o entuzjazmie do lorda

Adam Grzeliński Entuzjazm i piękno w estetyce Shaftesbury'ego

Teresa Kostyrko Problemy metodologiczne estetyki z pozycji socjologa

Ewa Bogusz Francisa Sparshotta obrona estetyki jako nauki o pięknie

Franciszek Chmielowski Ogólnopolskie seminarium Kosmos-Ekologia-Sztuka

Leszek Sosnowski "W hołdzie..." poecie obrazów

Andrzej Warmiński Leksykologia a uniwersum symbolicznepowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016