The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 12 (1/2007)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Andrzej Warmiński Wstęp

Katarzyna Rozmarynowska O wzajemnych relacjach człowieka, przyrody, ogrodu i miasta

Hanna Wesołowska-Starzec Postmodernizm a sacrum. W poszukiwaniu sacrum w dziele architektonicznym

Zbigniew K. Zuziak Architektonika przestrzeni życiowej

Bogusław Żyłko Miasto jako przedmiot semiotyki kultury. Uwagi metodologiczne

Dorota Kamisińska Książka jako dzieło sztuki

Joanna Komorowska Plutarcha z Cheronei Kwestie platońskie

Radosław Muniak Strategie uwodzenia. Jean Baudrillard

Anna Peck Kolory w amerykańskiej symbolice świątecznej. Komercyjne kształtowanie społecznej percepcji sztuki

Zofia Piotrkowska W poszukiwaniu źródeł estetyki japońskiej

Piotr Salaber Symbioza muzyki i dramatu – czyli kompozytor w teatrze. Cz. 1

Paweł Taranczewski O sensie malarstwa w czasie „sztuki po końcu sztuki”

Beata Zgodzińska Uwaga! Oryginał!

Łucja Demby Co pozostaje? O Pułapce Tadeusza Różewicza

Ignacy S. Fiut O urodzie bytu i pięknie dzieła sztuki

Jadwiga Głowa Kino-„prawda” nadal jest możliwa

Józef Kuffel II Konferencja: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich

Anna Studnicka Raj zmysłów

Robert Szuksztul Współczesna filozofia japońska

Marek Tański Widma transgresji

Józef Tarnowski Neobarokowy modernizm?

Józef Tarnowski Rehabilitacja eklektyzmu w architekturze

Paulina A. Tendera, Jakub Wiśniewski International Association of Empirical Aesthetics

Paulina A. Tendera Wewnętrzny krąg władzy

Irena Trzcieniecka-Schneider Rzeczywistość według Joanny Warchoł

Noty książkach / Notes on books

Noty o Autorach / Notes on Authors

Książki nadesłane / Books receivedForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016