The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 13-14 (2/2007-1/2008)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Wstęp

Janusz Krupiński Kwiaty Stanisława Wyspiańskiego. Mistyczne doświadczenie dramatu istnienia

Jadwiga Głowa Klasyka polskiego f ilmu o sztuce. Dwie tendencje

Wit Jaworski Z wieży Babel na Olimp. O łacińskich wierszach Schellinga

Łacińskie wiersze Schellinga w przekładzie Joanny Komorowskiej

Marcin Polak Epifanie metafizyczne I. Ingardena i S.I. Witkiewicza

Piotr J. Przybysz Ścieżki aksjologicznych rozstrzygnięć Stefana Morawskiego (cz. I)

Piotr Salaber Symbioza muzyki i dramatu – czyli kompozytor w teatrze

Aleksandra Sekuła Millenaryzm w Irydionie Zygmunta Krasińskiego

Hanna Wesołowska-Starzec Postmodernizm a sacrum. O możliwości sacrum w postmodernistycznej architekturze sakralnej

Justyna Nowicka, Władysław Stróżewski, Paweł Taranczewski, Adam Wsiołkowski, Janina Kraupe-Świderska Wacława Taranczewskiego dzieła sztuki. Audycja radiowa nagrana z okazji 20 rocznicy śmierci Wacława Taranczewskiego

Anna Dyga Vladimír Gažovič: sztumistrz – litograf

Vladimír Gažovič, Anna Dyga Czułość kamienia w teatrze litografii Vladimíra Gažoviča. Rozmowa z artystą

Łucja Demby Mickiewicz w Rzeszowie

Alicja Helman Tajemnica Szanghajskiej triady

Dorota Kamisińska Filozofia i sztuka według Józefa Kremera

Paulina Korpal-Jakubec Tajemnica symbolu

Anna M. Lankosz Filozofia dramatu

Anna Peck Geniusz Freuda a „obrońcy tradycyjnych wartości”. Przykład amerykański

Nikodem Rachoń Koniec sztuki według Donalda Kuspita

Mateusz Skrzeczkowski „Wątpienie odtąd def inicji jest rodzajem” – esej jako byt o cechach antropomorficznych

Patrycja Sosnowska Świat Z perspektywy muzyki

Łukasz Ślipko Renesans filozofii życia

Józef Tarnowski Odkrywanie architektury XIX wieku

Paulina A. Tendera Psychoanaliza a kultura

Paulina A. Tendera W poszukiwaniu nowej teorii sztuki

Agnieszka Walecka-Rynduch Kultura afirmatywna w ujęciu Herberta Marcuse

Maciej Żołnowski Wirtualne światy – kolejny fenomen muzyki (popularnej)?

Noty o książkach / Notes on books

Noty o Autorach / Notes on Authors

Książki nadesłane / Books received

Estetyka i Krytyka nr 1-12 Indeks / Estetyka i Krytyka nr 1-12 IndexForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016