Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 15-16 (2/2008–1/2009)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Wstęp

Henryk Czubała Czytanie przeciw interpretacji

Małgorzata Dymnicka, Tomasz Rozwadowski Miasto w reżimie konsumpcji

Beata Frydryczak Estetyka przyrody: nowe pojmowanie natury

Joanna Jakubowska Potęga wyobraźni. Między pesymizmem Baudrillarda a optymizmem Beltinga

Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak-Majewska „Herbarium czystych zewnętrzności”: Siegfried Kracauer, Busby Berkeley, Sherrie Levine

Janina Makota Filozofia wartości według Nicolaia Hartmanna

Roman Nieczyporowski Modernizm Josefa Albersa. Szkic do portretu

Aleksandra Pawliszyn Transgresywne aspekty dzieła sztuki

Piotr J. Przybysz Ścieżki aksjologicznych rozstrzygnięć Stefana Morawskiego (cz. II)

Katarzyna Rozmarynowska Ideologia w przyrodzie, ogrodzie i krajobrazie

Piotr Salaber Symbioza muzyki i dramatu – czyli kompozytor w teatrze (cz. III)

Mateusz Salwa Kiedy malowidło staje się obrazem?

Józef Tarnowski Funkcjonalizm w architekturze: od neolitu do wczesnego modernizmu

Jacek Wojtyra Pojęcie obrazu w koncepcjach Hansa Beltinga i Waltera Benjamina

Roland Barthes Arcimboldo lub Retor i Magik

Iwona Maria Malec Roland Barthes: malarska retoryka Arcimbolda

Ellen Dissanayake Sztuka jako ludzkie uniwersalium: spojrzenie adaptacjonistyczne

Nicolas Meeus Apologia partytury

Łucja Demby Śmierć konwencji?

Kamila Dębska Studia nad genezą sztuk

Magdalena Garbacik Ogrody Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Anna Gruca Koniec sztuki według Donalda Kuspita

Szymon Jachna Fotografia a piękno

Artur Jewuła Nieokreśloność jako kategoria filozoficzno-estetyczna

Anna Markwart Kino a śmierć heroiczna

Rafał Koschany Pisać o doświadczeniu

Iwona Kwiecień Obrona modernizmu

Izabela Romańska Brzydota w ujęciu Umberto Eco

Elżbieta Anna Sekuła Ścieżki post-polis Ewy Rewers

Konrad Szocik Estetyka poza estetyką Wolfganga Welscha

Natalia Taranta Ekstaza i zuchwalstwo według Jeanette Winterson

Paulina Tendera „Prawda w życiu moralnym i duchowym”. IV Ogólnopolskie Forum Etyczne

Paulina Tendera W poszukiwaniu tożsamości

Greta Wierzbińska Wprowadzenie do filozofii muzyki

Małgorzata Zboińska UN Studio – nowe trendy w architekturze

Noty o książkach / Notes on books

Noty o Autorach / Notes on Authors

Książki nadesłane / Books received

Informacje dodatkowepowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016