The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 17-18 (2/2009-1/2010)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Wstęp

Grzegorz Sztabiński Profesjonalizacja wolności. Swoboda artysty w sztuce współczesnej

Grzegorz Dziamski Od syntezy sztuk do sztuki post-medialnej

Seweryna Wysłouch Przestrzeń jako kategoria transdyscyplinarna

Rafał Solewski Myśli, zmysły i emocje. Próba dyskursu o syntezie sztuk i jej percepcji

Mirosława Moszkowicz Teksty i intermedia

Iwona M. Malec Giuseppe Arcimboldo: maniera „widziana jako”

Katarzyna Młynarczyk Antynomia niepokojów. Francis Bacon w świetle twórczości Tadeusza Różewicza

Aleksandra Łagowska Synestezyjny świat Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza w przekładzie rosyjskim i ukraińskim

Anna Jamroziakowa Rekonstruująca interpretacja „atmosfer” i „charakterów” w estetyce przyrody Gernota Böhmego

Henryk Czubała Ku światu uwidaczniającemu sie

Janusz Krupiński Jedność sztuk i życia. Norwida teoria estezy

Agnieszka Kołodziejczak Zarys problematyki pojęcia destrukcji. Dialektyka destrukcji i konstrukcji na przykładzie rozważań Waltera Benjamina i działań ruchu Dada

Józef Misiek Sztuka i nauka

Henryk Skolimowski Refleksje na temat nowej epistemologii

Stanisław Hanuszewicz Naturalistyczna teoria dzieła sztuki na gruncie estetyki realistycznej Władysława Strzemińskiego

Agata Skała W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Diokles Henryka Sienkiewicza

Kamila Dębska Problematy translatoryki

Kamila Dębska Z problemów socjologii literatury

Adam Dziadek Kulturowe wizualizacje doświadczenia

Magdalena Śmigła Jurija Łotmana semiotyczna teoria kultury

Monika Tarska „Jedność przekazu”. Rzecz o malarstwie Wacława Taranczewskiego

Noty o Autorach / Notes on AuthorsForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016