Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 19 (2/2010)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contentss

Maria Bal Nowak Akcenty nad nicością i prochem. Zbigniew Herbert – poezja jako habituacja

Anna Chęćka Gotkowicz Czy umiemy słuchać – typologia odbiorców muzyki

Maciej Gutkowski Sztuka w społeczeństwie sieciowym

Olga Anna Jabłonko Ślady Swedenborga w twórczości Baudelaire’a i Balzaca

Marcin Karas Piękno w filozofii Teilharda de Chardina

Anna M. Kłonkowska Ars ancilla historiae. O historii i sztuce według T. Lessinga

Janina Makota Filozofia wartości według Hugona Münsterberga

Piotr Mróz Lwa Szestowa egzystencjalistyczna interpretacja dzieła Dostojewskiego

Leszek Polony Muzyka jako gra bycia. Wokół refleksji George’a Steinera o muzyce

Joanna Winnicka-Gburek W poszukiwaniu kryterium. Krytyka artystyczna po końcu krytyki

Jan Woleński Zdania aksjologiczne z perspektywy naturalizmu

Dominika Czakon Kino operatorów – festiwal Camerimage 2009

Łucja Demby Anioł – to brzmi dumnie?

Leszek Kikiela List do Profesora Tadeusza Kantora

Anna Maćkowiak Kobieta i awangarda według Julii Kristevej

Iwona M. Malec Sztuka w kręgu wzajemnych inspiracji

Magdalena Marciniak „Na skrzyżowaniu wszystkich dzieł – prawdopodobnie teatr” (Roland Barthes Pisma o teatrze)

Marcin Mołoń Przegląd teorii sztuki od Arystotelesa do Baudrillarda

Patrycja Sosnowska „Nie ma konsonansu bez dysonansu”

Danuta Światłoń Nowe spojrzenie na sztukę

Paulina Tendera Sztuka globalna

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016