Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 20 (1/2011)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

J. Winnicka-Gburek Janina Makota: In memoriam

Zbigniew Warpechowski Sens, znaczenie i wartość sztuki

Franciszek Chmielowski Czy heglowska diagnoza sztuki jest aktualna?

Bohdan Dziemidok Czy sens i znaczenie współczesnej sztuki popularnej sprowadza się do jej wartości rozrywkowych?

Ignacy S. Fiut O znaczeniu sztuki (dzieła sztuki) we współczesnych modelach komunikowania

Romana Kolarzowa „Słowa zapomniane, słowa zdradzone”. Poezja XX wieku: remedium czy zapis aleksytymii?

Janusz Krupiński Religijność sztuki. Simone Weil Aesthetica Crucis

Andrzej J. Nowak Paradoks postsktruturalizmu i asemantyczność sztuki

Leszek Polony Muzyka jako projekcja świata. Symbol w polu pojęć pokrewnych w myśleniu muzykologicznym

Zofia Rosińska Przygodność aksjologiczna. Esej o niemocy

Rafał Solewski Metafizyka i synteza w sztuce współczesnej na przykładzie interpretacji dzieł Boba Wilsona, Billa Violi i Jamesa Turrella

Paweł Taranczewski Patrząc na obraz Adama Chmielowskiego Zawale

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016