Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 21 (2/2011)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Małgorzata Bacińska Casus kiczu we współczesnych sztukach plastycznych

Ewa D. Bogusz-Bołtuć Malowanie filozofii. Drzeworyty Arthura C. Danto

Wacław Branicki Podmiot wobec sztuki interaktywnej

Joanna Hańderek Sztuka w muzeum wyobraźni

Carl Humphries Authenticity and artistic representation in the modern age: Heidegger’s “anti-aesthetic” conception reconsidered

Marcin Krawczyk Czego brakuje sztuce współczesnej? Kuspit i Baudrillard

Jerzy Luty Estetyka ewolucyjna: sztuka jako adaptacja w ujęciu międzykulturowym

Piotr Mróz Projekt egzystencjalny jako gra z rzeczywistością. 'Saint Genet - Comedien et Martyr' po latach

Aleksandra Pawliszyn Dzieło sztuki a misterium przemiany

Leszek Sosnowski Emocjonalizm Arystotelesa i znaczenie pojęcia 'Katharsis'

Józef Tarnowski Bazowa aksjosfera dzieła sztuki z empiryczno-kulturalistycznego punktu widzenia

Joanna Winnicka-Gburek Znaczenie personalistycznej krytyki artystycznej w poszukiwaniu sensu sztuki

Monika Wojtas-Tarnowska Współczesne rozumienie pojęcia i istoty tańca w Polsce

Tomasz załuski Sztuka jako ontologiczny eksperyment

Sylwia Góra Piękno i prawda - impresjonistyczny projekt świata. Festiwal "Normandie impressionniste" 2010

Paulina Korpal-Jakubec Dramaty życia, Dramaty twórczości

Paulina Tendera Hybryda sztuki. Mediations Biennale, Poznań 11.09-30.10.2010

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016