The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 22 (3/2011)

Łukasz Trzciński Procedowanie wartości jako element dialogu międzykulturowego

Rafał Banka Sztuka współczesna jako próba oceny przemian w społeczeństwie chińskim

Jakub Petri Dom jako tymczasowe schronienie - efemeryczność w architekturze japońskiej

Barbara Cichy Wabi sabi. Estetyczny ascetyzm w sztuce zen

Vlatislav Matousek Suizen - 'Blowing Zen': Spirituality as Music and Music as Spirituality

Beata Szymańska O bezwartościowych wartościach

Joanna Grela Źródła tybetańskiej etyki

Kinga Kłeczek-Semerjak Prawda metafizyki - prawda etyki. Problem etycznego statusu człowieka na gruncie filofii Śankary

Marta Kudelska Determinizm - wolność - konieczność w ortodoksyjnej myśli indyjskiej

Paweł Sajdek Rytuał u Xunzi

Sven Sellmer Indyjski schemat "celów człowieka" (purusartha)

Leszek Sosnowski Natura - ciało - kultura. Uwagi na temat Japonii

Przemysław Piekarski Po to bóg przestał być człowiekiem, żeby człowiek stał się bogiem...

Karolina Pospisilova The Female Wisdom. The Female Aspect in Buddhism

Maciej Kanert Pojęcie "wiary" u Shinrana

Robert Szuksztul O darze i obdarowanym, czyli problem z soteriologią Shinrana

Stanisław Tokarski Māyā, doksa i rytm

Ada Augustyniak Kontrowersje wokół rozumienia zagadnień logicznych starożytnej filozofii chińskiej sprzed panowania dynastii Qin

Ołena Łucyszyna Pojęcie prawdziwego poznania (pramā) w sāṃkhyi

Marta Dmuchowska Wartość wiedzy w adwaita-wedancie

Wiesław Kurpiewski Wachlarz wartości w tekście Trzeciego Karmapy Rangdziung Dordże

Artur Przybysławski Kilka uwag o poglądzie gzhan stong w filozofii tybetańskiej

Marek Szymański Nirwana jako summum bonum we wczesnym buddyzmie

Krzysztof Kosior Summum bonum religii chińskiej

Noty o Autorach / Notes on AuthorsForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016