Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 23 (4/2011)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Agata Świerzowska Wstęp

Łukasz Trzciński Cyberprzestrzeń i kontakt kulturowy

Mariola Flis Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa

Izabela Trzcińska Filozof i Idiota. Renesansowe źródła idei uczonego

Agnieszka Kowalska Teoria cywilizacji oraz wizja cywilizacji zachodniej i chrześcijaństwa w ujęciu Arnolda Toynbee’ego

Bożena Gierek Miejsce i znaczenie języków celtyckich w kulturze europejskiej

Marta Kudelska Schematy medytacyjne w upaniszadzie Maitri

Agata Świerzowska Jak praktykują jogę Indusi?

Marek Moroń O posiadanie suwerennego państwa – porównanie Królestwa Nepalu i Chanatu Kalat/Baluczystanu

Edmund Baka Kilka uwag o „sztuce lekkości” w chińskich praktykach psychofizycznych

Renata Iwicka Kamikakushi - ukryty przez bogów

Małgorzata Kniaź Między dyskryminacją i emancypacją - mniejszość koptyjska w muzułmańskim Egipcie

Paulina Niechciał Irańscy Ormianie - najliczniejsza społeczność chrześcijańska w Islamskiej Republice Iranu

Andrzej Mrozek, Bożena Prochwicz-Studnicka, Marta Teperska-Klasińska Pomiędzy rajem a piekłem. Tradycja judeochrześcijańska a Koran

Elżbieta Olzacka Stosunek bizantyjskiego chrześcijaństwa do wojny – między wojną duchową a ziemskimi wojnami cesarstwa

Ireneusz C. Kamiński Islam przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Grażyna Bąkowska-Czerner Motywy solarne w ikonografii gemm magicznych/gnostycznych

Przemysław Piekarski Między Benares a Jerozolimą. Kilka uwag o podobieństwach pomiędzy hinduizmem a judaizmem

Andrzej Flis Kościół i demokracja w nowożytnej Europiepowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016