The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 23 (4/2011)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Agata Świerzowska Wstęp

Łukasz Trzciński Cyberprzestrzeń i kontakt kulturowy

Mariola Flis Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa

Izabela Trzcińska Filozof i Idiota. Renesansowe źródła idei uczonego

Agnieszka Kowalska Teoria cywilizacji oraz wizja cywilizacji zachodniej i chrześcijaństwa w ujęciu Arnolda Toynbee’ego

Bożena Gierek Miejsce i znaczenie języków celtyckich w kulturze europejskiej

Marta Kudelska Schematy medytacyjne w upaniszadzie Maitri

Agata Świerzowska Jak praktykują jogę Indusi?

Marek Moroń O posiadanie suwerennego państwa – porównanie Królestwa Nepalu i Chanatu Kalat/Baluczystanu

Edmund Baka Kilka uwag o „sztuce lekkości” w chińskich praktykach psychofizycznych

Renata Iwicka Kamikakushi - ukryty przez bogów

Małgorzata Kniaź Między dyskryminacją i emancypacją - mniejszość koptyjska w muzułmańskim Egipcie

Paulina Niechciał Irańscy Ormianie - najliczniejsza społeczność chrześcijańska w Islamskiej Republice Iranu

Andrzej Mrozek, Bożena Prochwicz-Studnicka, Marta Teperska-Klasińska Pomiędzy rajem a piekłem. Tradycja judeochrześcijańska a Koran

Elżbieta Olzacka Stosunek bizantyjskiego chrześcijaństwa do wojny – między wojną duchową a ziemskimi wojnami cesarstwa

Ireneusz C. Kamiński Islam przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Grażyna Bąkowska-Czerner Motywy solarne w ikonografii gemm magicznych/gnostycznych

Przemysław Piekarski Między Benares a Jerozolimą. Kilka uwag o podobieństwach pomiędzy hinduizmem a judaizmem

Andrzej Flis Kościół i demokracja w nowożytnej EuropieForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesIncoming conferences:
Wernakularyzm i neowernakularyzm
w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Ustka/Słupsk, 18-19 kwietnia 2016