The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 24 (1/2012)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Roman Bromboszcz O pewnych jakościach doświadczenia estetycznego

Jolanta Dąbkowska-Zydroń Status dzieła w przestrzeni mix-medialnej

Bartosz Gałązka Filozofia jako wezwanie do pięknego życia. Filozoficzna terapia a piękno

Anna Z. Jaksendr Malarstwo matterii a powojenne przemiany dzieła sztuki

Tomasz Misiak Aksjologiczny wymiar współczesnej rekonfiguracji aisthesis

Krzysztof Moraczewski O metaforze w mediach niejęzykowych

Roman Nieczyporowski Pamięć Holocaustu w twórczości Josepha Beuysa

Paulina Nowak Fotografia na rozdrożach. Albertiański i kepleriański typ obrazu a koncepcja Rolanda Barthes'a

Lucyna Nyka Wewnętrzne drogi przez budynek – architektura i sfera emocji

Agata Pilecka Miasto przetworzone – paryska fantasmagoria Waltera Benjamina

Kazimierz Piotrowski Acutum Ingenium. Asteiologiczny motyw w estetyce i sztuce

Robert Rogoziecki Estetyzacja pracy w świecie konsumpcji

Józef Tarnowski Jeszcze o funkcjonalizmie w estetyce architektury: od Sokratesa do idei budynku totalnie ekoprzyjaznego

Kazimierz Piotrowski Sztuka jako akt unieważnienia

Anna Zeidler-Janiszewska Czas natury i czas kultury. Uwagi o strategiach uprzestrzenniania i dynamizacji obrazów w twórczości Włodzimierza Szymańskiego

Dominika Czakon Body Worlds Gunthera von Hagensa

Joanna Jakubowska O kolorze i znaczeniu

Katarzyna Krzywiec Estetyka jako polityka

Marcin Lubecki Hannah Arendt, Martin Heidegger. Historia zapisana w listach

Katarzyna Migdał Niedokonana podróż. Kino drogi Wima Wendersa

Tomasz Misiak Przypadek dźwięku, dźwięk przypadku

Roman Nieczyporowski Estetyka dwóch światów

Mateusz Salwa Muzeum estetycznych przestrzeni

Marek Średniawa Witkacy z perspektywy XXI wieku

Józef Tarnowski Przeszłość i przyszłość miast ogrodów



Forum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)






Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

Conferences



Zapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016