The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 25 (2/2012)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Zbigniew Ambrożewicz Gombrowicz: między Lalką a ukrytym demonem

Anna Chęćka-Gotkowicz W poszukiwaniu semantycznej niewinności. Muzyczne fantazmaty Pascala Quignarda

Magdalena Gajewska Semantyka i estetyka Pola Pamięci

Anna Zofia Jaksender Dialektyka wstrętu i wzniosłości w myśli Fryderyka Nietzschego

Cezar Jędrysko Hermann Nitsch: anty-logos i ciało

Elżbieta Kal Mit, metafora, motyw. Mosty Maksa Pechsteina

Anna M. Kłonkowska Vir rubeus i mulier candida. Jungowski symbol jednoczący w sztuce malarskiej

Agnieszka Ługowska Miejsce sztuki – sztuka miejsca

Maria Jolanta Sołtysik Morska fasada Gdyni. Legendarna idea i jej wspóczesne interpretacje

Anna Syska, Agnieszka Woźniakowska Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach...

Paweł Sznajder Logos wyłaniający się z rozmowy...

Marcin Szulc, Anna Olszak Wybrane psychologiczne wyznaczniki tremy...

Józef Tarnowski Styl alpejski w środkowej Europie...

Maria Truszkowska-Wojtkowiak Estetyka czasu wolnego

Anna Markwart Adam Smith – poza myśl ekonomiczną

Adam Smith O naturze imitacji...

Dominika Czakon Mieczysław Górowski – (Auto)portrety...

Dominika Czakon, Paulina Tendera Spotkanie z profesorem Januszem Krupińskim – (Auto)portrety. Mieczysław Górowski

Łucja Demby Udając życie...

Daria Gosek Teatr: na granicy światów

Paulina Tendera Ossowski o sztuce

Paulina Tendera Powrót do perspektywy historycznej...

Paulina Tendera Tropy mitu w polskiej kulturze współczesnejForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016