The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 26 (4/2012)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Tomasz Kubalica Johannes Volkelt a problem metafizyki

Dorota Leszczyna Zadania filozofii postneokantowskiej w interpretacji José Ortegi y Gasseta

Leszek Kopciuch Stosunek Nicolaia Hartmanna do Immanuela Kanta...

Dariusz Rymar Jakościowe wymiary sztuki...

Katarzyna Hamela-Dudek Dwa filary Cassirerowskiej koncepcji kultury

Łukasz J. Pikuła Znaczenie marburskiej szkoły neokantyzmu...

Alicja Pietras Emil Lask: między neokantyzmem a postneokantyzmem

Magdalena Hoły-Łuczaj Kolistość rozumienia a dwoistość poznania...

Anna Musioł O pewnych jakościach doświadczenia estetycznego

Andrzej Serafin Cohen – Rosenzweig – Heidegger. O zmianie frontu w Davos

Marcin Furman Filozofia Richarda Hönigswalda jako teoria ważności

Iwona Alechnowicz-Skrzypek Czy teorię przedmiotowości Richarda Hönigswalda...

Jakub Szczepański Kantyzm „szkoły Jaspersa”

Sławomir Mazurek Rosyjski renesans religijno-filozoficzny...

Jan Krasicki Mikołaj Bierdiajew a neokantyzm

Barbara Czardybon Rosyjski wariant neokantyzmu i postneokantyzmu

Teresa Obolevitch W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka

Natalia Daniłkina Filozofia i metafizyka w rozumieniu Sergiusza Hessena

Marcin Ziomek Neokantyzm Fiodora Stiepuna

Michał Bohun Nowa ontologia czy „prywatna metafizyka”?...

Leszek Augustyn Wartość bytu: ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej...

Halina Rarot Zagadnienie ontologizmu w filozoficznym traktacie "O ponimanii..."Forum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016