Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 27 (3/2012)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Krzysztof Pilarczyk Wstęp

Ks. Mirosław S. Wróbel Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie

Edward Lipiński Pandera & Stada And Jehoshua Bar Perahya

Ks. Mariusz Rosik Zarzewie konfliktu między kościołem a synagogą (do 135 roku)

Marek Baraniak Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo

Andrzej Mrozek Chrześcijaństwo syryjskie w starożytności w kontekście powstawania Gemary Babilońskiej

Przemysław Piwowarczyk Negatywny obraz żydów w starożytności klasycznej i jego uwarunkowania

Jerzy Ciecieląg Żydzi pod rządami Sasanidów

Jan Iluk Toledot Jeszu - przekaz talmudyczny...

Piotr Majdanik Relacje Judaizmu do chrześcijaństwa...

Krzysztof Pilarczyk Historia prześladowań Talmudu i jego cenzurowania

Łukasz Stypuła Pfefferkorn vs. Reuchlin - spór o Talmud...

Ks. Robert Dublański Prześladowania Talmudu w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej

Gideon Kouts Jezus i chrześcijaństwo w prasie hebrajskiej...

Ks. Waldemar Chrostowski Rabiniczny wizerunek Jezusa i chrześcijaństwa...

Wojciech Kosior Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej...

Krzysztof Pilarczyk i Andrzej Mrozek Wokół dawnego i nowego rozumienia...

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016