Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 30 (3/2013)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Wstęp

Leszek Sosnowski Koniec historii i początek sztuki

Dominika Czakon Tradycja a rozumienie sztuki w filozofii Hansa-Georga Gadamera

Beata Frydryczak Theodor W. Adorno: pojęcie krajobrazu kulturowego

Dorota Kamisińska Dwa bałwany rozmawiają o... sztuce

Marcin Lubecki Istnienie i metafizyczny niepokój w filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza

Maria Anna Potocka Publiczny sens sztuki w kontekście paradygmatu

Cezary Rudnicki Koncepcja aury immanentnej

Rafał Solewski Trwanie klasycznego w epoce końca sztuki

Bogumiła Śniegocka Powtórzenie w sztuce polskiej od lat 90. XX wieku a problem „końca sztuki”

Józef Tarnowski Diagnozy i prognozy sztuki: Hegel, Witkacy i postmoderniści (między innymi)

Tomasz Załuski Sztuka bycia poza sobą

Paulina Tendera Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo. Refleksje nad estetyczną naturą światła

Paulina Tendera, Dominika Czakon Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo. Refleksje nad estetyczną naturą światła. Spotkanie z profesor Alicją Panasiewicz

Natalia Michna Jak oddzielić ziarna od plew? - czyli ¿Arte o chorrada? jako propozycja dla zagubionych w świecie sztuki współczesnej

Rafał Solewski Nie widać nic. Opowiadanie obrazów

Monika Trojanowska Odczuwanie przestrzeni, czyli architektura jako lekarstwo

Wojciech Suchoń Danto i jego światy. Na marginesie książki Leszka Sosnowskiego

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016