Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 34 (3/2014)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Paweł Chorzępa, Dominika Czakon The Category of Artistic Thinking and the Conception of Roman Ingarden’s Aesthetic Situation

Jacek Hamela The Creative Aspect of Sound Engineering Process in Feature Film

Rafał Koschany Pure Pleasure and Film Thinking – Watching Instead of Interpreting

Piotr Kucia About the Project „Beethoven – Metamorphosis”

Jerzy Łukaszewicz Artistic Thinking in Film Education (from Reproduction to Creation)

Оlena Polishchuk Artistic Thinking as the Phenomenon of Human’s Existence and Culture: Post-non-classical Discourse

Wojciech Rubiś, Paulina Tendera Artistic Thinking – Thinking of the Essence (the Self-portraits of Rembrandt van Rijn)

Paweł Taranczewski Painterly Quest for Values

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016