Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 35 (4/2014)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Dominika Czakon, Natalia Anna Michna Wstęp

Magdalena Górecka Przeszłość ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii

Jan Miklas-Frankowski Góry Parnasu Czesława Miłosza jako próba gnostyckiej dystopii

Bartosz Wójcik Dialektyka utopii

Mateusz Zimnoch Narracje faktograficzne w światach dystopijnych

Jerzy Hanusek O pewnych aspektach Panoramicznego Happeningu Morskiego Tadeusza Kantora

Natalia Juchniewicz Alienacja, fikcja, narracja – formy (o)powieści bytu społecznego

Michał Koza Harmonia i żarliwość. O niedokonanej racjonalizacji muzyki w Wyznaniach Augustyna

Jakub Niedźwiedzki Rolanda Barthes’a tęsknota za Neutralnym

Artur Przybysławski Heglowska koncepcja tragedii

Michał Sokołowski Historia ceremonii herbacianej w Japonii

Joanna Winnicka-Gburek Kilka uwag o możliwości sacrum w sztuce współczesnej

Wojciech Rubiś Zagadnienia transmedialności w sztuce współczesnej. Wokół książki Sztuki w przestrzeni transmedialnej pod redakcją Tomasza Załuskiego

Natalia Anna Michna Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej „Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia?”, Słupsk, 17–20 IX 2014

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016