Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 36 (1/2015)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Helmuth Plessner O społecznych uwarunkowaniach malarstwa współczesnego

Helmuth Plessner Socjologiczne obserwacje odnośnie do malarstwa współczesnego

Karol Chrobak Ile sztuka mówi o człowieku? Helmutha Plessnera antropologiczno-społeczne analizy twórczości artystycznej oraz jej recepcji

Sylwia Góra Sztuka odsłaniania w twórczości Francisa Bacona

Helmut Kohlenberger Vorwort zum Endspiel

Natalia Anna Michna Chrystus św. Jana od Krzyża. Salvador Dalí jako ekscentryczny mistyk i postmodernista

Iwona Mikołajczyk Pragmatyka tytułu w pryzmacie dzieł formistów polskich

Józef Tarnowski Heglowsko-platońskie inspiracje pierwszych polskich estetyków akademickich. Część pierwsza: Józef Kremer

Magdalena Tendera Człowiek – kultura – samorozwój. Rozważania wokół książki Izabeli Trzcińskiej O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej

Katarzyna Trzeciak Between Haptics and Kinaesthetics: Body Experience in Some Contemporary Theories of Sculpture

Anna Chęćka-Gotkowicz Muzyka z polskiej księgarni

Anna Kuchta Recenzja tomu poezji Adama Zagajewskiego Asymetria

Paulina Tendera Światłoczułość

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016