Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 38 (3/2015)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Magdalena Marciniak To Destroy or to Reform? Controversies on Plato’s Antitheatrical Attitude

Iwona Mikołajczyk „Vers à l’austère”. Sztuka peryferyjna a rytm i forma w malarstwie formistów polskich

Stanisław Obirek Two Concepts and One Memory. An Attempt to Reconsider Religion and Culture in the Light of Memory

Shoshana Ronen The Guide for the Perplexed by Maimonides: Transfigurations of a Book

Alicja Rybkowska Nowa Rzeczowość w perspektywie teorii awangardy Petera Bürgera

Sebastian K. Tratnik Conception of the Thing-in-itself in the Theory of Dialectical Materialism

Joanna Zegzuła-Nowak Wpływ szkoły lwowsko-warszawskiej na poglądy estetyczne Stanisława Ossowskiego i Mieczysława Wallisa

Joanna Paśniewska Kondycja współczesnego artysty wobec wartości awangardowych

Krzysztof Polit O kontrowersjach estetyki współczesnej raz jeszcze

Paulina Tendera Manifest do narodu w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016