Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 39 (4/2015)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Janusz Krupiński Światło i ciemność – Czarne kwadraty Kazimierza Malewicza

Natalia Anna Michna Apologeci światła, czyli o metodzie neoimpresjonistycznej w sztuce

Wojciech Rubiś Big Bang i filozofia emanacyjna

Justyna Stasiowska Pop rozebrany przez swoich zalotników – performance Double Vision jako synteza światła i dźwięku

Paulina Sury Mistyka i metafizyka światła. Szkic z myśli Pawła Florenskiego

Paulina Tendera Associations of the Hegelian Philosophy of Art with the Tradition of the Metaphysics of Light

Dominika Czakon, Natalia Anna Michna Światło w sztuce Tadeusza Kowalskiego. Wywiad z synem artysty Karolem Kowalskim

Wojciech Rubiś, Paulina Tendera OR – moc światła

Paulina Tendera Szkic – sprawozdanie z otwarcia galerii ASP w Krakowie

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016