The Polish Journal of Aesthetics

Issue 39 (4/2015)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Janusz Krupiński Światło i ciemność – Czarne kwadraty Kazimierza Malewicza

Natalia Anna Michna Apologeci światła, czyli o metodzie neoimpresjonistycznej w sztuce

Wojciech Rubiś Big Bang i filozofia emanacyjna

Justyna Stasiowska Pop rozebrany przez swoich zalotników – performance Double Vision jako synteza światła i dźwięku

Paulina Sury Mistyka i metafizyka światła. Szkic z myśli Pawła Florenskiego

Paulina Tendera Associations of the Hegelian Philosophy of Art with the Tradition of the Metaphysics of Light

Dominika Czakon, Natalia Anna Michna Światło w sztuce Tadeusza Kowalskiego. Wywiad z synem artysty Karolem Kowalskim

Wojciech Rubiś, Paulina Tendera OR – moc światła

Paulina Tendera Szkic – sprawozdanie z otwarcia galerii ASP w Krakowie

Noty o Autorach / Notes on Authorsback to the archives

Forum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016