Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 4 (1/2003)

Wacław Branicki Kondycja ludzka wobec dekonstrukcji tożsamości (A. Bielik-Robson Pytania o współczesną formułę duchowości)

Janina Makota Roman Ingarden we wspomnieniach

Jadwiga Głowa Potęga smaku? (Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Etiuda” Kraków, 16 – 21.11.2002)

Jan Woleński Roman Ingarden we wspomnieniach

Anna Jamroziakowa Przedstawienie a wyzwolenie spod niechcianego dziedzictwa (I. Lorenc Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia)

Kinga Kaśkiewicz Piękno naturalne a piękno dzieł sztuki w “Kallias-Briefe” Fryderyka Schillera

Dagmara Jaszewska Świat jako kolekcja - estetyczność jako metafizyka nowoczesności.(Beata Frydryczak Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności)

Tomasz Majewski Baudrillard i onto-(teo)-logia

Andrzej Krawczyk (Poza)estetyczne poglądy Noëla Carrolla (N. Carroll Beyond Aesthetics: Philosophical Essays)

Leszek Sosnowski Filozoficzne forum estetyki: Aksjologiczne dylematy sztuki współczesnej (I Zebranie Sekcji Estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego)

Józef Tarnowski Obrona tradycji w architekturze i urbanistyce (L. Kriér Architektura. Wybór czy przeznaczenie)

Ken-Ichi Sasaki Głębsza retoryka – mechanizm propagandy jako perswazji (przekł. Monika Bokiniec)powrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016