Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 42 (3/2016)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Beata Frydryczak Zmysły w krajobrazie

Elżbieta Kal Orzeźbianie przestrzeni. Galeria rzeźby w Poraju

Krzysztof Moraczewski Kantowskie źródła idei muzyki autonomicznej. Część pierwsza

Mariusz Moryń Estetyka i wieczny powrót – o niektórych możliwościach odczytania Fryderyka Nietzschego

Piotr Orlik O reminiscencjach „świętego snu” Jana Jakuba Rousseau w Mnemosyne Friedricha Hölderlina w perspektywie uobecniania indyferencji

Paulina Popek Po co urbanistyce transparentność dźwięku? Uwagi na marginesie polskiej ekspozycji na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji

Jakub Ruks Rola uczuć w estetyce Franza Brentana

Józef Tarnowski Heglowsko-platońskie inspiracje pierwszych polskich estetyków akademickich. Część druga: Henryk Struve

Piotr Winskowski Trwanie plamy i migotanie linii. Przestrzeń i czas w grafikach Arthura C. Danto

Anna Ziółkowska-Juś Rola doświadczenia estetycznego w poznaniu integralnym. Ku Deweyowskim inspiracjom

Barbara Forysiewicz Międzynarodowa konferencja Witkacy 2014: Co jeszcze jest do odkrycia?

Joanna Jakubowska Wystawa Gdańsk i okolice 1793–1914. Miasto – ludzie – wydarzenia w rysunku i grafice

Maciej Kędzierski Międzynarodowa konferencja Antropologia krajobrazu: obraz-zmysły-pamięć

Małgorzata Vražić Międzynarodowa konferencja Trzecie dni Zdravka Malicia

Maciej Kędzierski Recenzja serii wydawnicze „Krajobrazy”

Józef Tarnowski Książki, które zmieniły świat architektury i urbanistyki

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", red. Carla Milani Damião i Natalia Anna Michna: Numer 47 (4/2017)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016