Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 44 (1/2017)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Magdalena Adamska-Kijko Lustmord Jenny Holzer jako kontrhegemoniczna praktyka artystyczna

Gabriel Bednarz Analiza krytyczna podstaw teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka

Barbara Białek Karykatura jako wypowiedź krytyczna w demokratycznej debacie. Przypadek „Charlie Hebdo”

Jadwiga Hučková Od prawdy życia po rewoltę estetyczną. Kilka aspektów czechosłowackiej Nowej Fali

Monika Weychert-Waluszko Niewidzialna Zagłada Romów

Jakub Górski „Z mitologii w mit” – wczesna myśl Waltera Benjamina w eseju o Friedrichu Hölderlinie. Od tłumacza

Beatrice Hanssen Dichtermut i Blödigkeit – dwa wiersze Friedricha Hölderlina w interpretacji Waltera Benjamina

Paulina Tendera Review of the Opening of an Exhibition of Works by Nadia Issa, Entitled Ruah

Noty o Autorach / Notes on Authorspowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska
0048 694 963 587
http://pjaesthetics.pl/
estetykaikrytykauj@gmail.com

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016