Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 5 (2/2003)

Anna Jamroziakowa “Chimera” wobec Pegaza. Nowe media – nadzieje dla wielkiej sztuki

Romana Kolarzowa Między grą a sumieniem. Z problematyki nowej sztuki

Teresa Kostyrko Pojęcie dzieła sztuki a sztuka współczesna

Janusz Krupiński Od-czuwanie – istota twórczości

Janina Makota Dwie jakości estetyczne: naiwność i groteska

Henryk Skolimowski Piękno jako potrzeba ludzka

Leszek Sosnowski Sztuka jako świętowanie

Edward M. Swiderski Ingarden: od realizmu fenomenologicznego do moralnego

Andrzej Warmiński I Jaka “Przyszłość pewnego złudzenia”? Kłopotliwe dziedzictwo Freuda

Jacek Widomski Metafizyczne uzasadnienie koncepcji piękna Mikołaja z Kuzy

Jan Woleński Przyczynek do estetyki opery

Karol Chrobak Leon Chwistek: in Memoriam

Ewa Bogusz “Dialektyka twórczości” – dynamizm a wartość

Franciszek Chmielowski Polilog o życiu dzieła sztuki

Paweł Taranczewski Estetyka ekstatyczna i normatywna Wł. Stróżewskiego

Andrzej Warmiński Kilka uwag o wielkości wielkościpowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016