Internetowe Pismo Filozoficzne

Nr 6 (1/2004)

Jerzy Hanusek Ucieczka w metasztukę

Paweł Taranczewski Drogi Wacława Taranczewskiego

Anna Wolińska Symbol jako “eksplozja znaczeń”

Ewa Bogusz-Bołtuć Człowiek i artysta - wywiad z Henrykiem Musiałowiczem

Alicja Kuczyńska Zamknięte w obrazie. Filozoficzne nuty w malarstwie Henryka Musiałowicza

Henryk Skolimowski Droga Musiałowicza od naturalizmu do kosmizmu

Lee Gurga Od Bashō do Barthesa. Estetyka amerykańskich haiku (tł. K. Włodarczyk)

Charles Trumbull Haiku w Ameryce, haiku na świecie (tł. K. Włodarczyk)

Agnieszka Żuławska-Umeda Wartości estetyczne w poetyce haikai szkoły Bashō

Helmut Kohlenberger W noc religii sztuki (tł. P.M. Korpal)

Monika Bokiniec “To, co nie zostało napisane”: Josepha Margolisa koncepcja realizmu kulturowego (Joseph Margolis, Selves and Other Texts: The Case for Cultural Realism)

Wacłwa Branicki Technologie widzenia w procesie refigurowania kultury (Andrzej Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów)

Roman Bromboszcz Rozprawa z cyfrowym cieniem. O dwóch znaczeniach terminu “wirtualna rzeczywistość” (Piotr Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej)

Ignacy S. Fiut Estetyka w perspektywie “zemsty obrazów” (Andrzej J. Nowak Świat człowieka. Znak. Wartość. Sztuka)

Jadwiga Głowa “Odpoczynek dla oczu, wyzwanie dla ducha” – Nowe czeskie i słowackie filmy dokumentalnepowrót do spisu numerów

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016