The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 7-8 (2/2004-1/2005)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Andrzej Warmiński Wstęp

Józef Misiek Piękno i prawda

Paulina Zarzycka Ken-ichi Sasaki o doświadczeniu piękna

Maria Bal Nowak „Piękny i dobry” – normatywny wzorzec kultury

Janusz Krupiński „Di, segn, o”. Renesansowa idea „disegno” jako teoria estezy świata

Roman Padół Estetyka Edwarda Abramowskiego

Janina Makota Perspektywy: przestrzenna i czasowa a antropologia filozoficzna Romana Ingardena

Antoni Stańczyk Muzyka i etyka

Aleksandra Łaptaś Koncepcje czasu i wieczności w przestrzeni utworu muzycznego. Czas cyrkularny „Wariacji Goldbergowskich” J.S. Bacha a „Moment form” w „V Klavierstück” K. Stockhausena

Anna Chęćka-Gotkowicz Procesualny charakter wykonania utworu muzycznego

Rafał Solewski Metaksiążka. Książka artystyczna jako hermeneutyka księgi

Katarzyna Rozmarynowska Daleki widok jako kategoria estetyczna (Gdańsk i okolice)

Monika Tarsa Czas – pamięć – fotografia. Próba fenomenologicznej refleksji nad fotografią

Marcin Kuna Estetyczna charakterystyka podgatunków grozy

Marek Tański Transgresje psychopatologiczne. Refleksja aksjologiczna

Jadwiga Głowa Marek Włodarski. Między groteską a „faktorealizmem”

Bogusław Zmudziński Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury

Monika Płazak Świat pułapek w „Don Kichocie” Cervantesa i „Hamlecie” Szekspira

Kazimierz Mrówka „Dubia et spuria”. Heraklit. Fragmenty

Jacek Friedrich Ludwik Wojtyczko – metodologiczne uwagi o sposobach pisania monografii poświęconej twórczości architektonicznej

Anna M. Kłonkowska Przestrzenie estetyki i estetyka przestrzeni

Janina Makota „Glossa” do artykułu E.M. Swiderskiego: „Ingarden: od realizmu fenomenologicznego do moralnego”

Monika Płazak Podróże myśli po świecie zła

Rafał Solewski Objawienia

Józef Tarnowski Wystawa i książka: „Architekt Adolf Bielefeldt 1876-1934”

Andrzej Warmiński Filozoficzne forum estetyki – Władysław Stróżewski: Trzy wymiary dzieła sztuki a współczesne realizacje artystyczne (VIII Zebranie Sekcji Estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Kraków 13.04.2005)

Agata Pacelt Sprawozdanie

Noty o książkach / Notes on books

Noty o Autorach / Notes on Authorsh

Książki nadesłane / Books receivedForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016