The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 9-10 (2/2005-1/2006)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Wstęp

Monika Bokiniec Bohdan Dziemidok

Lars-Olof Ahlberg Północne światło i ciemność w muzyce i malarstwie albo: artystyczna ekspresja tożsamości kulturowej

Ewa D. Bogusz Antyesencjalizm w estetyce analitycznej

Monika Bokiniec Sztuka i etyka. Umiarkowany moralizm Noëla Carrolla

Franciszek Chmielowski Sztuka i doświadczenie

Terence J. Diffey Wittgenstein, antyesencjalizm i definicja sztuki

Grzegorz Dziamski VSztuka konceptualna: od antysztuki do sztuki

Krzysztof Guczalski Ekspresja – prekursorska koncepcja Henryka Elzenberga a estetyka amerykańska

Joanna Hańderek Bunt sztuki

Holger Hoge Korzenie estetyki empirycznej

Anna Jamroziakowa Sztuka życia a kondycja fizyczna człowieka

Maciej Kałuża, Piotr Mróz Motyw nonsensu i absurdu w awangardzie teatralnej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

Alicja Kuczyńska Uzdrawiające moce filozofii według Marsilia Ficina

Piotr Mróz Samobójstwo myśli. Uwagi o filozoficznej aforystyce E. Ciorana

Leszek Sosnowski Rewolucja w nauce i sztuce. T.S. Kuhn – A.C. Danto

Grzegorz Sztabiński Jak możliwa jest obecnie teoria sztuki?

Joanna Winnicka-Gburek O problemach z tożsamością narodową i sztuką

Anna Zeidler-Janiszewska Od „dionizyjskiej ekstazy” do „świeckiego objawienia”. O jednej z granicznych form doświadczenia estetycznego

Anna M. Lankosz O naturze sztuki i przeżycia estetycznego

Monika Płazak W stronę sztuki. Kontrowersyjne wędrówki estetyków współczesnych

Noty o książkach / Notes on books

Noty o Autorach / Notes on Authors

Czasopisma nadesłane / Journals received

Konferencje / ConferencesForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016