Internetowe Pismo Filozoficzne

O czasopiśmie

Recenzenci czasopisma „Estetyka i Krytyka” rok 2016

Marzena Adamiak (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katherine Arens (University of Texas at Austin)

John Arthos (Indiana University)

Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Alain Beauclair (MacEwan University)

John Bengson (University of Wisconsin-Madison)

Michał Bohun (Uniwersytet Jagielloński)

Catherine Botha (University of Johannesburg)

Chantal Bourgault du Coudray (University of Western Australia)

Mariusz Bryl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Taylor Carman (Columbia University)

Harold Castañeda (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)

Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)

Olga Cielemęcka (Utrecht University)

Samuel Cocks (University of Wisconsin – La Crosse)

Nicholas Davey (University of Dundee)

Shannon Dea (Univeristy of Waterloo)

Łucja Demby (Uniwersytet Jagielloński)

Marjolaine Deschênes (Université du Québec)

Jelena Durić (Univerzitet u Beogradu)

Elżbieta Durys (Uniwersytet Łódzki)

Anna Petronella Foultier (Stockholm University)

Dorota Golańska (Uniwersytet Łódzki)

Artur Grabowski (Uniwersytet Jagielloński)

Kathleen M. Higgins (University of Texas at Austin)

Jadwiga Hučková (Uniwerstet Jagielloński)

Joanna Jakubowska (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)

Michał Januszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bruce B. Janz (University of Central Florida)

Bartosz Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)

Daniel Kalinowski (Akademia Pedagogiczna w Słupsku)

Paul Kidder (Seattle University)

Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Eva Maria Korsisaari (University of Helsinki)

Bruce Krajewski (University of Texas at Arlington)

Miłowit Kuniński (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)

Bente Larsen (University of Oslo)

Dorit Lemberger (Bar-Ilan University)

Norbert Leśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Christian Lotz (Michigan State University)

Carla Milani Damião (Universidade Federal de Goiás)

Jeff Mitscherling (University of Guelph)

Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski)

Małgorzata Niespodziewana-Rados (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Maria Olszewska (Uniwersytet Warszawski)

Mirosław Piróg (Uniwersytet Śląski)

Anca M. Pusca (Goldsmiths University of London)

Monique Roelofs (Hampshire College, Massachusetts)

Robert Rogoziecki (Uniwersytet Gdański)

Roman Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski)

Imke Schmincke (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Piotr Schollenberger  (Uniwersytet Warszawski)

Diana Tietjens Meyers (Professor Emerita of Philosophy at the University of Connecticut)

Wojciech Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

David Vessey (Grand Valley State University)

Jan Wasiewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

David Weberman (Central European University)

Michał Wendland (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jason M. Wirth (Seattle University)

Recenzenci czasopisma „Estetyka i Krytyka” rok 2015

Agnieszka Bandura (Uniwersytet Wrocławski)

Lilianna Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński)

Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Krzysztof Guczalski (Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Jakubowska (Uniwersytet SWPS)

Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Piotr Jędrzejewski (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki)

Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Janusz Krupiński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Piotr Martin (Uniwersytet Wrocławski)

Mirosław Michalak (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński)

Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski)

Shoshana Ronen (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Schollenberger (Uniwersytet Warszawski)

Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Syska (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł Taranczewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański)

Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński)

Jacek Uglik (Uniwersytet Zielonogórski)

Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)

Anna Ziółkowska-Juś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci czasopisma „Estetyka i Krytyka” rok 2014

Józef Bremer (Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)

Łucja Demby (Uniwersytet Jagielloński)

Bogdan Dziworski (Uniwersytet Śląski)

Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)

Piotr Jędrzejewski (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Janusz Krupiński (Akademia Sztuki Pięknych w Krakowie)

Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jerzy Łukaszewicz (Uniwersytet Śląski)

Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński)

Alicja Panasiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Aleksandra Pawliszyn (Uniwersytet Gdański)

Teresa Pękala (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Czesława Piecuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Andrzej Ramlau (Uniwersytet Śląski)

Rafał Solewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Syska (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł Taranczewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz Trzciński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Anna Wójcik (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Zeidler- Janiszewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

Maciej St. Zięba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Recenzenci czasopisma „Estetyka i Krytyka” rok 2013

Bogdan Dziworski (Uniwersytet Śląski)

Bohdan Dziemidok (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

Joanna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)

Franciszek Chmielowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Magdalena Gajewska (Uniwersytet Gdański)

David A. Goldfarb (Independent scholar)

Kevin Anthony Hayes

Krzysztof Kowalik (Politechnika Opolska)

Janusz Krupiński (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Miłowit Kuniński (Uniwersytet Jagielloński)

Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)

Jerzy Łukaszewicz (Uniwersytet Śląski)

Michał Paweł Markowski (University of Illinois at Chicago)

Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński)

Alicja Panasiewicz(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ewa Płonowska-Ziarek (University at Buffalo)

Artur Przybysławski (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Ramlau (Uniwersytet Śląski)

Mark Rudnicki (George Mason University)

Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)

Beata Szymańska (Uniwersytet Jagielloński)

Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński)

Waldemar Tłokiński (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku)

Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański)

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska
0048 694 963 587
http://pjaesthetics.pl/
estetykaikrytykauj@gmail.com

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016