Internetowe Pismo Filozoficzne

O czasopiśmie

Redakcja

Redaktor naczelny:
Leszek Sosnowski

Zastępcy redaktora naczelnego:
Dominika Czakon
Natalia Anna Michna

Sekretarz redakcji:
Anna Kuchta

Członkowie redakcji:
Miłosz Markiewicz
Marcin Lubecki (koordynacja prac zespołu edytorskiego)
Adrian Mróz

ForumZapraszamy do lektury tomu tematycznego 43 (4/2016) "Hermeneutics and Art", który ukazał się pod redakcją Jeana Grondina i Dominiki Czakon: Numer 43 (4/2016)
Kontakt

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska
0048 694 963 587
http://pjaesthetics.pl/
estetykaikrytykauj@gmail.com

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016