Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 17-18 (2/2009-1/2010)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Wstęp
pdf
Grzegorz Sztabiński, Profesjonalizacja wolności. Swoboda artysty w sztuce współczesnej
pdf
Grzegorz Dziamski, Od syntezy sztuk do sztuki post-medialnej
pdf
Seweryna Wysłouch, Przestrzeń jako kategoria transdyscyplinarna
pdf
Rafał Solewski, Myśli, zmysły i emocje. Próba dyskursu o syntezie sztuk i jej percepcji
pdf
Mirosława Moszkowicz, Teksty i intermedia
pdf
Iwona M. Malec, Giuseppe Arcimboldo: maniera „widziana jako”
pdf
Katarzyna Młynarczyk, Antynomia niepokojów. Francis Bacon w świetle twórczości Tadeusza Różewicza
pdf
Aleksandra Łagowska, Synestezyjny świat Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza w przekładzie rosyjskim i ukraińskim
pdf
Anna Jamroziakowa, Rekonstruująca interpretacja „atmosfer” i „charakterów” w estetyce przyrody Gernota Böhmego
pdf
Henryk Czubała, Ku światu uwidaczniającemu sie
pdf
Janusz Krupiński, Jedność sztuk i życia. Norwida teoria estezy
pdf
Agnieszka Kołodziejczak, Zarys problematyki pojęcia destrukcji. Dialektyka destrukcji i konstrukcji na przykładzie rozważań Waltera Benjamina i działań ruchu Dada
pdf
Józef Misiek, Sztuka i nauka
pdf
Henryk Skolimowski, Refleksje na temat nowej epistemologii
pdf
Stanisław Hanuszewicz, Naturalistyczna teoria dzieła sztuki na gruncie estetyki realistycznej Władysława Strzemińskiego
pdf
Agata Skała, W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Diokles Henryka Sienkiewicza
pdf
Kamila Dębska, Problematy translatoryki
pdf
Kamila Dębska, Z problemów socjologii literatury
pdf
Adam Dziadek, Kulturowe wizualizacje doświadczenia
pdf
Magdalena Śmigła, Jurija Łotmana semiotyczna teoria kultury
pdf
Monika Tarska, „Jedność przekazu”. Rzecz o malarstwie Wacława Taranczewskiego
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
Recommended
Issue 66 (3/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 64 (1/2022)

Issue 64 (1/2022)

Issue 63 (4/2021)

Issue 63 (4/2021)