Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 4 (1/2003)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Wacław Branicki, Kondycja ludzka wobec dekonstrukcji tożsamości (A. Bielik-Robson Pytania o współczesną formułę duchowości)
pdf
Janina Makota, Roman Ingarden we wspomnieniach
pdf
Jadwiga Głowa, Potęga smaku? (Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Etiuda” Kraków, 16 – 21.11.2002)
pdf
Jan Woleński, Roman Ingarden we wspomnieniach
pdf
Anna Jamroziakowa, Przedstawienie a wyzwolenie spod niechcianego dziedzictwa (I. Lorenc Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia)
pdf
Kinga Kaśkiewicz, Piękno naturalne a piękno dzieł sztuki w “Kallias-Briefe” Fryderyka Schillera
pdf
Dagmara Jaszewska, Świat jako kolekcja - estetyczność jako metafizyka nowoczesności.(Beata Frydryczak Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności)
pdf
Tomasz Majewski, Baudrillard i onto-(teo)-logia
pdf
Andrzej Krawczyk, (Poza)estetyczne poglądy Noëla Carrolla (N. Carroll Beyond Aesthetics: Philosophical Essays)
pdf
Leszek Sosnowski, Filozoficzne forum estetyki: Aksjologiczne dylematy sztuki współczesnej (I Zebranie Sekcji Estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego)
pdf
Józef Tarnowski, Obrona tradycji w architekturze i urbanistyce (L. Kriér Architektura. Wybór czy przeznaczenie)
pdf
Ken-Ichi Sasaki, Głębsza retoryka – mechanizm propagandy jako perswazji (przekł. Monika Bokiniec)
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
Recommended
Issue 67 (4/2022)

Issue 67 (4/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 64 (1/2022)

Issue 64 (1/2022)