Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA! Poprawna procedura zgłoszenia tekstu powinna zakończyć się informacją:
Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie wysłane.
Dziękujemy za przesłanie tekstu.

Web Form Web Form

The Polish Journal of Aesthetics
min 2 max 65
To pole jest wymagane.
min 2 max 65
To pole jest wymagane.
min 2 max 65
To pole jest wymagane.
Nieprawidłowy adres email
To pole jest wymagane.
min 2 max 500
To pole jest wymagane.

Pięć słów kluczowych w języku angielskim

min 2 max 65
To pole jest wymagane.
min 2 max 65
To pole jest wymagane.
min 2 max 65
To pole jest wymagane.
min 2 max 65
To pole jest wymagane.
min 2 max 65
To pole jest wymagane.

Nota o Autorze, która zawiera następujące informacje: tytuł naukowy, nazwę reprezentowanej instytucji, najważniejsze publikacje i osiągnięcia oraz zainteresowania naukowe.

min 3, max 500
To pole jest wymagane.

Przypominamy, że artykuł wraz z przypisami, bibliografią, abstraktami, słowami kluczowymi i notą o Autorze nie może przekraczać 40 tys. znaków (ze spacjami)

Max 6.5 MB ( doc, docx, rtf )
To pole jest wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail w celu publikacji mojego artykułu na stronie The Polish Journal of Aesthetics zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody (na dole niniejszej strony).

Zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane.

Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie tekst jest rezultatem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

Zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane.

Kontakt do Redakcji: pjaestheticsuj@gmail.com

Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA! Poprawna procedura zgłoszenia tekstu powinna zakończyć się informacją:
Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie wysłane.
Dziękujemy za przesłanie tekstu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez formularz: http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres jednego roku. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości publikacji artykułu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.