Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 9-10 (2/2005-1/2006)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Wstęp
pdf
Monika Bokiniec, Bohdan Dziemidok
pdf
Lars-Olof Ahlberg, Północne światło i ciemność w muzyce i malarstwie albo: artystyczna ekspresja tożsamości kulturowej
pdf
Ewa D. Bogusz, Antyesencjalizm w estetyce analitycznej
pdf
Monika Bokiniec, Sztuka i etyka. Umiarkowany moralizm Noëla Carrolla
pdf
Franciszek Chmielowski, Sztuka i doświadczenie
pdf
Terence J. Diffey, Wittgenstein, antyesencjalizm i definicja sztuki
pdf
Grzegorz Dziamski, VSztuka konceptualna: od antysztuki do sztuki
pdf
Krzysztof Guczalski, Ekspresja – prekursorska koncepcja Henryka Elzenberga a estetyka amerykańska
pdf
Joanna Hańderek, Bunt sztuki
pdf
Holger Hoge, Korzenie estetyki empirycznej
pdf
Anna Jamroziakowa, Sztuka życia a kondycja fizyczna człowieka
pdf
Maciej Kałuża, Piotr Mróz, Motyw nonsensu i absurdu w awangardzie teatralnej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
pdf
Alicja Kuczyńska, Uzdrawiające moce filozofii według Marsilia Ficina
pdf
Piotr Mróz, Samobójstwo myśli. Uwagi o filozoficznej aforystyce E. Ciorana
pdf
Leszek Sosnowski, Rewolucja w nauce i sztuce. T.S. Kuhn – A.C. Danto
pdf
Grzegorz Sztabiński, Jak możliwa jest obecnie teoria sztuki?
pdf
Joanna Winnicka-Gburek, O problemach z tożsamością narodową i sztuką
pdf
Anna Zeidler-Janiszewska, Od „dionizyjskiej ekstazy” do „świeckiego objawienia”. O jednej z granicznych form doświadczenia estetycznego
pdf
Anna M. Lankosz, O naturze sztuki i przeżycia estetycznego
pdf
Monika Płazak, W stronę sztuki. Kontrowersyjne wędrówki estetyków współczesnych
pdf
Noty o książkach / Notes on books
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
pdf
Czasopisma nadesłane / Journals received
pdf
Konferencje / Conferences
Recommended
Issue 63 (4/2021)
Issue 63 (4/2021)
Issue 62 (3/2021)
Issue 62 (3/2021)
Issue 61 (2/2021)
Issue 61 (2/2021)
Issue 60 (1/2021)
Issue 60 (1/2021)