Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 24 (1/2012)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Roman Bromboszcz, O pewnych jakościach doświadczenia estetycznego
pdf
Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Status dzieła w przestrzeni mix-medialnej
pdf
Bartosz Gałązka, Filozofia jako wezwanie do pięknego życia. Filozoficzna terapia a piękno
pdf
Anna Z. Jaksendr, Malarstwo matterii a powojenne przemiany dzieła sztuki
pdf
Tomasz Misiak, Aksjologiczny wymiar współczesnej rekonfiguracji aisthesis
pdf
Krzysztof Moraczewski, O metaforze w mediach niejęzykowych
pdf
Roman Nieczyporowski, Pamięć Holocaustu w twórczości Josepha Beuysa
pdf
Paulina Nowak, Fotografia na rozdrożach. Albertiański i kepleriański typ obrazu a koncepcja Rolanda Barthes'a
pdf
Lucyna Nyka, Wewnętrzne drogi przez budynek – architektura i sfera emocji
pdf
Agata Pilecka, Miasto przetworzone – paryska fantasmagoria Waltera Benjamina
pdf
Kazimierz Piotrowski, Acutum Ingenium. Asteiologiczny motyw w estetyce i sztuce
pdf
Robert Rogoziecki, Estetyzacja pracy w świecie konsumpcji
pdf
Józef Tarnowski, Jeszcze o funkcjonalizmie w estetyce architektury: od Sokratesa do idei budynku totalnie ekoprzyjaznego
pdf
Kazimierz Piotrowski, Sztuka jako akt unieważnienia
pdf
Anna Zeidler-Janiszewska, Czas natury i czas kultury. Uwagi o strategiach uprzestrzenniania i dynamizacji obrazów w twórczości Włodzimierza Szymańskiego
pdf
Dominika Czakon, Body Worlds Gunthera von Hagensa
pdf
Joanna Jakubowska, O kolorze i znaczeniu
pdf
Katarzyna Krzywiec, Estetyka jako polityka
pdf
Marcin Lubecki, Hannah Arendt, Martin Heidegger. Historia zapisana w listach
pdf
Katarzyna Migdał, Niedokonana podróż. Kino drogi Wima Wendersa
pdf
Tomasz Misiak, Przypadek dźwięku, dźwięk przypadku
pdf
Roman Nieczyporowski, Estetyka dwóch światów
pdf
Mateusz Salwa, Muzeum estetycznych przestrzeni
pdf
Marek Średniawa, Witkacy z perspektywy XXI wieku
pdf
Józef Tarnowski, Przeszłość i przyszłość miast ogrodów
pdf
Beata Zgodzińska, Otto Freundlich i jego pierwsza wystawa w Polsce
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
Recommended
Issue 59 (4/2020)
Issue 59 (4/2020)
Issue 58 (3/2020)
Issue 58 (3/2020)
Issue 57 (2/2020)
Issue 57 (2/2020)
Issue 56 (1/2020)
Issue 56 (1/2020)