Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

For Authors

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teksty należy dostarczać:

  1. wyłącznie w języku angielskim (redakcja akceptuje teksty przygotowane w formatach British English oraz American English, nie dopuszcza się jednak ich mieszania);
  2. w postaci ostatecznej;
  3. w znormalizowanej wielkości maksymalnie jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, wliczając w to: przypisy, abstrakt, słowa kluczowe, bibliografię oraz opisową notę o Autorze), ale nie krótsze niż 22 tys. znaków ze spacjami;
  4. ze streszczeniem w języku angielskim (maksymalnie 500 znaków);
  5. ze słowami kluczowymi w języku angielskim (maksymalnie 5 słów);
  6. z bibliografią uporządkowaną alfabetycznie, zawierającą wyłącznie pozycje cytowane w artykule i publikowane (por. wymogi edytorskie);
  7. bez justowania, dzielenia wyrazów i stosowania twardych spacji;
  8. z przypisami przygotowanymi zgodnie z wymogami edytorskim;
  9. z cytatami zaznaczonymi jedynie „cudzysłowem”;
  10. z jedynym akceptowalnym wyróżnieniem w postaci s p a c j o w a n i a.

Artykuły prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście (przewidziana jest korekta autorska).

Do recenzji merytorycznej Redakcja przyjmuje teksty poprawne pod względem językowym i stylistycznym. Redakcja wymaga, aby ich poprawność językowa została uprzednio zweryfikowana przez English native speakera.

Teksty niekompletne (pozbawione abstraktu, słów kluczowych, bibliografii lub noty o Autorze) lub przekraczające objętość jednego arkusza wydawniczego nie będą brane przez Redakcję pod uwagę.

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym. Wolno rozprowadzać utwory oryginalne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej je udostępniono.

Pliki do pobrania
pdf
Nota o ghostwritingu
pdf
Procedura recenzowania
pdf
Formularz recenzji
pdf
Oświadczenie dla Autorów
pdf
Wymogi edytorskie
docx
Regulamin dla Redaktorów tomów tematycznych PJA
xlsx
Regulamin dla Redaktorów tomów tematycznych PJA (załącznik)