Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

About

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CELE I ZAKRES TEMATYCZNY

The Polish Journal of Aesthetics jest wysoko cenionym, jako międzynarodowe forum debaty o estetyce i filozofii sztuki, półrocznikiem filozoficzno-estetycznym. Czasopismo jest publikowane w celu promowania badań i dyskusji na temat filozoficznych pytań dotyczących doświadczenia estetycznego i sztuki. Czasopismo jest otwarte na różne kierunki filozoficzne i artystyczne i publikuje żywe, oryginalne artykuły na temat sztuki, estetyki, filozofii sztuki, kultury popularnej i związanych z nią nowych technologii. Artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą zarówno historycznych, jak i współczesnych zjawisk lub gatunkówartystycznych i estetycznych (od kultury popularnej do klasycznych gatunków, takich jak film, literatura, sztuka wizualna, teatr), a także historycznych i współczesnych badań teoretycznych nad sztuką, estetyką i kulturą.

Czasopismo posiada ponad 20-letnią historię i nawiązuje do interdyscyplinarnego charakteru wydawanej na początku lat sześćdziesiątych Estetyki, a następnie Studiów Estetycznych. Tym samym jest najstarszym, współczesnym, polskim czasopismem, poświęconym zagadnieniom z zakresu estetyki i filozofii sztuki. W latach 2001–2017 czasopismo The Polish Journal of Aesthetics ukazywało się pod tytułem Estetyka i Krytyka. Obecna nazwa czasopisma nawiązuje do tradycji polskich czasopism estetycznych, lecz cele i zakres tematyczny nigdy nie były ograniczone do filozofii polskiej. Czasopismo adresowane jest do szerokiego, międzynarodowego kręgu filozofów i filozofek, estetyków i estetyczek, teoretyków i historyków oraz teoretyczek i historyczek sztuki, a także środowiska artystycznego. Tym samym, w obszar zainteresowań naukowych czasopisma wchodzi ogólna i szczegółowa problematyka filozoficzno-estetyczna,dotycząca różnych dziedzin sztuki, a także problemy teorii i historii sztuki oraz zagadnienia artystyczne.

Czasopismo jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czasopismo nie akceptuje artykułów, których tematyka wykracza poza założone Cele i zakres tematyczny.

W czasopiśmie stosuje się procedurę podwójnej ślepej recenzji (zgodnie z zaleceniami Elseviera, więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review/peer-review-guidelines), co oznacza, że w trakcie całego procesu recenzenckiego zarówno tożsamość recenzenta/recenzentki jest ukryta przed autorem/autorką, jak i autorowi/autorce nie jest znana tożsamość recenzenta/recenzentki. Nazwiska autorów/autorek nie powinny zatem pojawiać się w artykułach, a wszelkie odniesienia do wcześniejszych prac autorów/autorek powinny zostać wyrażone w trzeciej osobie. Zgłaszany do publikacji w czasopiśmie artykuł nie może być równocześnie rozważany do publikacji w innym miejscu. Obowiązkiem autorów/autorek jest uzyskanie zgody na wykorzystanie wcześniej opublikowanych materiałów.

Długotrwały średni poziom akceptacji zgłaszanych artykułów w czasopiśmie wynosi 23% wszystkich nadesłanych prac.

Redakcja czasopisma znajduje się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w Polsce.

Numer eISSN czasopisma The Polish Journal of Aesthetics: 2544-8242.
Redakcja deklaruje, iż wersją pierwotną i referencyjną pisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo nieodpłatnie udostępnia artykuły w wersji elektronicznej na zasadach Otwartego Dostępu.The Polish Journal of Aesthetics jest czasopismem naukowo-filozoficznym, charakteryzującym się wysoką jakością i otwartym dostępem, w związku z czym zapewnia bezpłatny dostęp do jego treści bez opóźnień lub okresów zawieszenia dostępu na obszarze programu otwartego dostępu na mocy licencji Creative Commons, dotyczącej przyznawania praw autorskich (CC BY-ND 4.0). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/.

Czasopismo jest wolne od opłat wydawniczych. Nie wymaga się od autorów wnoszenia żadnych opłat w celu zgłoszenia, a następnie opublikowania artykułu.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 roku z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Redaktor naczelny

Zastępczyni redaktora naczelnego

Zastępczyni redaktora naczelnego

Sekretarka redakcji

Redaktorki stałe i redaktorzy stali
Redaktorki zagraniczne i redaktorzy zagraniczni
 • Carolyn Korsmeyer (University at Buffalo, New York, USA)
 • Jean Grondin (University of Ottawa, Canada)
 • Daniel Ross (Institut de recherche et d'innovation at Cenre Pompidou, Paris, France)
 • Barry Smith (University at Buffalo, New York, USA)
 • Adel-Jing Wang (Zhejiang University, China)
 • Fiona Ellis (University of Roehampton, London, United Kingdom)
 • Thomas Dutoit (University of Lille, France)
 • Katve-Kaisa Kontturi (University of Turku, Finland; University of Melbourne, Australia)
 • Milla Tiainen (University of Turku, Finland)
 • Timon Screech (SOAS, University of London, United Kingdom)
 • Zoltán Somhegyi (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest)
 • Kevin Anthony Hayes (Independent scholar)
 • Mark Rudnicki (George Mason University, Virginia, USA)
 • Bin You (Minzu University of China)
 • Carla Milani Damião (Universidade Federal de Goiás, Brazil)
 • Luz Mar González-Arias  (University of Oviedo, Spain)
 • Ineta Kivle (University of Latvia)
 • Laura La Bella (Independent Scholar)
 • Stefano Marino (University of Bologna, Italy)
 • Vittoria Sisca (Independent Scholar)
 • Lenart Škof (Science and Research Centre, Koper)
 • Maja Bjelica (Science and Research Centre, Koper)
 • Thorsten Botz-Bornstein (Gulf University for Science & Technology, Kuwait)
 • Tatiana Denisova (Surgut State University, Surgut, Russia)
 • Ioannis Vandoulakis (Hellenic Open University, Greece & Open University of Cyprus)
Redaktorki gościnne i redaktorzy gościnni
 • Sonia Kamińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Anna M. Kłonkowska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Marek Drwięga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Janusz Krupiński (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
 • Adriana Warmbier (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Barbara Czardybon (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Aleksander Kopka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Katarzyna Szopa (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • Rafał Solewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
 • Franciszek Chmielowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Polska)
 • Andrzej J. Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Piotr Orlik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Andrzej Warmiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Teresa Pękala (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • Leszek Augustyn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Miłosz Markiewicz (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • Michał Bohun (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Anna Zeidler-Janiszewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Krzysztof  Pilarczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Monika Glosowitz (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • Andrzej  Mrozek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Monika Murawska (Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska)
 • Iwona M. Malec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Piotr Schollenberger (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Rafał Banka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

 

 •     WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI (President of Advisory Board)
 •     TIZIANA ANDINO (University of Bologna, Italy)
 •     NIGEL DOWER (University of Aberdeen, Professor Emeritus)
 •     SAULIUS GENIUSAS (The Chinese University of Hong Kong)
 •     JEAN GRONDIN (Université de Montréal, Canada)
 •     CARL HUMPHRIES (Akademia Ignatianum in Kraków)
 •     ALISON JAGGAR (University of Colorado Boulder)
 •     DALIUS JONKUS (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania)
 •     AKIKO KASUYA (Kyoto City University of Art)
 •     CAROLYN KORSMEYER (University at Buffalo, New York)
 •     LEO LUKS (Estonian University of fe Sciences)
 •     DIANA TIETJENS MEYERS (University of Connecticut)
 •     CARLA MILANI DAMIÃO (Universidade Federal de Goiás, Brasil)
 •     MAURO PERANI (University of Bologna, Italy)
 •     ZOLTÁN SOMHEGYI (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest)
 •     KIYOMITSU YUI (Kobe University)

Recenzenci i recenzentki czasopisma The Polish Journal of Aesthetics rok 2023

 • Anna Markowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Ewa Majewska (SWPS University)
 • Kathrin Thiele (Utrecht University)
 • Sara Bédard-Goulet (University of Tartu)
 • Agata Jakubowska (UniwersytetWarszawski)
 • AliseTīfentāle (City University of New York)
 • Toms Kencis (University of Latvia)
 • Madina Tlostanova (Linköping University)
 • Liv Hausken (University of Oslo)
 • Mami Ayota (Gunma Prefectural Women's University, Tamamura, Japan)
 • Marta Benenti (Università Piemonte Orientale, Vercelli, Italy)
 • Elisa Caldarola (Università degli Studi di Torino, Turin, Italy)
 • Anna Chęćka (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland)
 • Madalina Diaconu (Uniwersität Wien, Vienna, Austria)
 • Beata Frydryczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poland)
 • Beata Gawryszewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warsaw, Poland)
 • Lisa Giombini (Universitàdegli studi Roma Tre, Rome, Italy)
 • Thomas Heyd (University of Victora, Victoria, Canada)
 • Onerva Kiianlinna (University of Helsinki, Helsinki, Finland)
 • Kirsi Laurén (University of Eastern Finland, Joensuu, Finland)
 • María José Alcaraz León (Universidad de Murcia, Murcia, Spain)
 • Aleksandra Łukaszewicz (Akademia Sztuki, Szczecin, Poland)
 • Valeria Maggiore (Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italy)
 • Jukka Mikkonen (University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland)
 • Monika Murawska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warsaw, Poland)
 • Max Ryynänen (Alto University, Espoo, Finland)
 • Markku Oksanen (University of Eastern Finland, Kuopio, Finland)
 • Yuriko Saito (prof. em., Rhode Island School of Design, Providence, USA)
 • Sue Spaid (University of Dayton, Dayton, USA)
 • Elisabetta di Stefano (Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italy)
 • Brit Strandhagen (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway)

Recenzenci i recenzentki czasopisma The Polish Journal of Aesthetics rok 2022

 • Arnette Arlander (University of the Arts Helsinki)
 • Krists Auznieks (Yale University)
 • Austra Avotiņa (University of Latvia)
 • Linda Gediņa (University of Latvia)
 • Māra Grīnfelde (RīgaStradiņš University)
 • Ana Jelnikar (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)
 • Māra Kiope (Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia)
 • Lev Kreft (University of Ljubljana)
 • Liene Kristberga (University of Latvia)
 • Māris Kūlis (Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia)
 • Beata Paškeviča (National Library of Latvia)
 • Antonia Pont (Deakin University)
 • Mojca Ramšak (University of Ljubljana)
 • Ieva Rozenbaha (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music)
 • IlzeŠarkovska-Liepiņa (Institute of Literature, Folklora and Art, University of Latvia)
 • Tanvi Solanki (Yonsei University)
 • Darko Štrajn (Alma Mater Europaea)
 • Primož Trdan (University of Ljubljana)
 • Luka Trebežnik (Science and Research Centre Koper)
 • Franci Zore (University of Ljubljana)
 • Monique Roelofs (University of Amsterdam - UvA, The Netherlands)
 • Tiago Quiroga (University of Brasilia - UnB, Brazil)
 • Paula Fleisner (Conicet/University of Buenos Aires, Argentina)
 • Sandra Bianchet (University of Belo Horizonte, Brazil)
 • Miguel Gally (University of Brasilia - UnB, Brazil)
 • Sonia Ferrari (Catholic University/São Paulo - PUC, Brazil)
 • Thiago Costa Faria (CEFET- Rio de Janeiro)
 • Luke Johnson(University of Georgia)
 • Sue Matheson (University College of the North University of Manitoba. Canada)
 • Martin Winkler ( University of Virginia, USA)
 • Carmel Ramos (Federal University of Rio de Janeiro)
 • Gislene Vale dos Santos (Federal University of Bahia)
 • Eric Luft (independent scholar)
 • Erich Christiansen (University of Washington Bothell)
 • Julia Cseko (Summerville Museum)
 • Marcela Tavares (Federal Institute of Rio de Janeiro)
 • Maria Helena Soares (Federal Institute of Rio Grande do Norte)
 • Pedro Duarte de Andrade (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro)
 • Laura Magalhães (independent scholar)
 • Lisa Foran (University College Dublin)
 • Gerasimos Kakoliris (Nationaland Kapodistrian University of Athens)
 • Tuomo Alhojärvi (University of Eastern Finland)
 • Andrea Bubenik (University of Queensland, Australia)
 • Filip Radovic (Gothenburg University)
 • Peter Toohey (University of Calgary, Canada)
 • David Konstan (New York University)
 • Paola Marrati (Krieger School of Arts and Sciences, John Hopkins University)
 • Ronald Bogue (Franklin College of Arts and Sciences, University of Georgia, USA)
 • Monica R. Garoiu (University of Tennessee at Chattanooga)
 • Angus Gowland (University College London)
 • Amit R. Baishya (Dodge Family College of Arts and Sciences, University of Oklahoma)
 • Cheryl Frazier (Collegeof Liberal Arts at Auburn University)
 • Harjunen Hannele (University of Jyväskylä, Finland)
 • K. Balakrishnan (Amrita University, Coimbatore, India)
 • Zachary Price (College of Liberal Arts, Oregon State University)
 • Constantine Verevis (Monash University, Australia)
 • Kathleen M. Higgins (College of Liberal Arts, University of Texas at Austin)
 • Bente Larsen (University of Oslo)
 • Wayne Franits (College of Arts and Sciences, Syracuse University, USA)
 • Tijana Zakula (Utrecht University, Netherlands)
 • Andrea Selleri (Bilkent University, Turkey)
 • David Henderson (University of Essex)
 • Chari Larsson (Griffith University, Queensland, Australia)
 • Martin Lefebvre (Mel Hoppenheim School of Cinema, Concordia University, Canada)
 • Paul Haacke (School of Liberal Arts and Sciences, Pratt Institute, USA)
 • Joseph Mai (Clemson University, South Carolina, USA)
 • Benoit Dillet (University of Bath, UK)

Recenzenci i recenzentki czasopisma The Polish Journal of Aesthetics rok 2021

 • Jeff Adams (University of Chester)
 • Per Algander (Umeå University)
 • Giorgia Alù (The University of Sydney)
 • Claire Anscomb (University of Liverpool)
 • Valentina Antoniol (University of Bologna)
 • Alessandro Arbo (University of Strasbourg)
 • Marco Arienti (University of Antwerp)
 • Lynn Arnold (St Barnabas College, Adelaide)
 • Mikael Askander (Lund University)
 • Andrea Balidini (Nanjing University)
 • Alain Beaulieu (Laurentian University)
 • Juan Manuel Campos Benítez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico)
 • Ben Bennett-Carpenter (Oakland University)
 • Alessandro Bertinetto (University of Turin)
 • Jean-Yves Beziau (Federal University of Rio de Janeiro)
 • Tenley Bick (Florida State University)
 • Dieter Birnbacher (Heinrich Heine University, Düsseldorf)
 • Claus-Christian Carbon (Bamberg University)
 • Matthew Carlson (Wabash College)
 • Matilde Carrasco Barranco (University of Murica)
 • Francesco Cattaneo (University of Bologna)
 • Simona Chiodo (Politecnico di Milano)
 • Pía Cordero (University of Barcelona)
 • Pascal Crozet (CNRS, Sciences, Philosophie, Histoire – UMR 7219, laboratoire SPHERE, Paris, France)
 • Maureen Daly Goggin (Arizona State University)
 • Stephen Davies (University of Auckland)
 • Arne de Boever (California Institute of the Arts)
 • Tatiana Denisova (The University of the Aegean)
 • Catherine Dossin (Purdue University)
 • Roberta Dreon (Ca’ Foscari University of Venezia)
 • Kirstin L. Ellsworth (California State University)
 • Jessica Enevold (Lund University)
 • Mario Farina (Iuav University of Venezia)
 • Gabriele Ferretti (Ruhr-University Bochum, Germany)
 • Giacomo Fronzi (University of Messina)
 • Claudio Guerri (Universidad de Buenos Aires)
 • Sebastiano Galanti Grollo (University of Bologna)
 • Marcello Ghilardi (University of Padova)
 • Lisa Giombini (Università degli studi Roma Tre)
 • Eran Guter (The Max Stern Yezreel Valley College)
 • Alison Hayes-Conroy (Temple University)
 • Gregg Horowitz (Pratt Institute)
 • Gioia Laura Iannilli (University of Roma Tor Vergata)
 • Stephen Law (University of Oxford)
 • Michael Kelly (The University of North Carolina at Charlotte)
 • Robbie Kubala (University of Texas at Austin)
 • Gregg Lambert (Syracuse University)
 • Piotr Leśniewski (The Adam Mickiewicz University in Poznan)
 • Andrea Maistrello (Independent Scholar)
 • Katya Mandoki (Metropolitan Autonomous University)
 • Sandra Markus (Columbia University)
 • Maricarmen Martinez Baldares (Universidad de los Andes)
 • Michelle Meagher (University of Alberta)
 • Andrea Mecacci (University of Firenze)
 • Nikolai Milkov (Paderborn University)
 • Igor Pelgreffi (University of Verona)
 • Domenico Pietropaolo (University of Toronto)
 • Sabine Plaud (Siris Academic)
 • Richard Polt (Xavier University)
 • Mariagrazia Portera (University of Firenze)
 • Kalle Puolakka (University of Helsinki)
 • Dan-Eugen Ratiu (Babes-Bolyai University)
 • Andrei Rodin (Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg State University)
 • Elena Romagnoli (University of Freiburg)
 • Daniel Ross (The Melbourne School of Continental Philosophy)
 • Matthew Rowe (City and Guilds of London Art School)
 • Max Ryynänen (Aalto University)
 • Marcin J. Schroeder (Tohoku University, Akita International University)
 • Gianluigi Segalerba [aka – Arbeitskreis Kulturanalyse] (University of Vienna)
 • Karen Simecek (University of Warwick)
 • Zoltan Somhegyi (Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary)
 • Sarah Stefanutti (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Carolyn A. Stuart (Independent Scholar Art Historian, USA)
 • Michela Summa (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Pietro Terzi (Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Université Paris Nanterre)
 • Justin Tosi (Texas Tech University)
 • Jasmin Trachtler (University of Bergen)
 • Maria Tsantsanoglou (The Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki)
 • Martin Harry Turpin (University of Waterloo)
 • Ioannis Vandoulakis (The Hellenic Open University)
 • Marina Vishmidt (Goldsmiths, University of London)
 • Rebecca Wallbank (Uppsala University)
 • Jordan Watson (Durham School of the Arts)
 • Bradley Wiggins (Webster University)
 • Jake Wright (University of Minnesota Rochester)
 • Santiago Zabala (Pompeu Fabra University)
 • Ghil’ad Zuckermann (The University of Adelaide)

Recenzenci i recenzentki czasopisma The Polish Journal of Aesthetics rok 2020

 • Annette Arlander (Academy of Fine Arts, University of Arts, Helsinki)
 • Myriam Ávila (Federal University of Minas Gerais)
 • Kimberly Baltzer-Jaray (King’s University College, Canada)
 • Katarzyna Baran (Universitat Rovirai Virgili, Avinguda de Catalunya, Spain)
 • Alina Beary (Biola University, USA)
 • Johannes Beetz (University of Warwick)
 • S. Bhuvaneshwari (Independent scholar based in Chennai and Kerala)
 • Thorsten Botz-Bornstein (Gulf University for Science and Technology, Kuwait)
 • Petra Broomans(University of Groningen, Netherlands)
 • Olga Cielemęcka (University of Turku)
 • Ankica Čakardić (University of Zagreb)
 • Ondřej Dadejík (Charles University)
 • René Dentz (Universidade Presidente Antônio Carlos – Mariana, Brazil)
 • Madalina Diaconu (University of Vienna)
 • Ben Dorfman (Aalborg University)
 • Rodrigo Duarte (Federal University of Minas Gerais)
 • William Edelglass (Marlboro College)
 • Rick Elmore (Appalachian State University)
 • Heide Estes (Monmouth University)
 • Yvonne Förster (University of Kassel and Leuphana University)
 • Peter Francev (Victor Valley College, USA)
 • John Gatta (University of the South)
 • Lisa Giombini (University of Roma 3)
 • Dorota Golańska (University of Łódź)
 • Thomas Greaves (University of East Anglia)
 • Jay Hetrick (University of Sharjah)
 • Cornelius Holtorf (Linnaeus University, Sweden)
 • Timothy Ingold (University of Aberdeen)
 • Benjamin C. Jens (University of Arizona, USA)
 • Ioannis Kalogerakos (Na¬tional and Kapodis¬trian Uni¬ver¬sity of Athens, Greece)
 • Helle Breth Klausen (Aarhus University)
 • Carolyn Korsmeyer (University at Buffalo, New York)
 • Kwnstantinos Koukouzelis (University of Crete)
 • Martin Kaplický (Charles University)
 • Alexander Krémer (University of Szeged)
 • Kaisa Kurikka (University of Turku)
 • Adrián Kvokacka (University of Presov)
 • Marguerite La Caze (The University of Queensland)
 • Marcus C. Levitt (University of Southern California, USA)
 • Maria Liatsi (University of Ioannina, Greece, University of Braunschweig, Germany)
 • Colleen M. Lucey (University of Arizona, USA)
 • Jacob Lund (Aarhus University)
 • Ewa Majewska (ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry)
 • Harri Mäcklin (University of Helsinki)
 • Maarit Mäkelä (Aalto University)
 • Tara Mehrabi (Karlstad University)
 • Manfred Milz (Regensburg Universität)
 • Nefeli Misuraca (John Cabot University, Rome, Italy)
 • Manuel R. Montes (University of Toledo, Spain)
 • Seyed Mohammad Hossein Navab (Islamic School of Art, Iran)
 • Sanela Nikolic (University of Arts, Belgrade)
 • Laura-Amalia Oulanne (University of Helsinki)
 • Tanehisa Otabe (University of Tokyo)
 • Zoltán Papp (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Olli Pyyhtinen (University of Tampere)
 • Yvonne Reddick (University of Central Lancashire)
 • Cécile Roudeau (Université Paris Diderot)
 • Matthew Rowe (City and Guilds of London Art School)
 • Max Ryynänen (Aalto University)
 • Helena Sederholm (Aalto University)
 • Nada Shabout (University of North Texas, USA)
 • Stefan Snaevarr (Inland Norway University of Applied Sciences)
 • David Sprintzen (Long Island University, USA)
 • Elisabetta di Stefano (University of Palermo)
 • Miodrag Suvakovic (University of Arts, Belgrade)
 • Yoshiko Suzuki (Ferris University)
 • Jean-Thomas Tremblay (New Mexico State University)
 • David Utsler (Texas Woman's University and North Central Texas College)
 • Minna Valjakka (University of Helsinki)
 • Janne Vanhanen (University of Helsinki)
 • Deimantė Veličkienė (Mykolas Romeris University, Lithuania)
 • Stelios Virvidakis (University of Athens)
 • Andre Wiercinski (University of Augsburg, Germany)

Recenzenci i recenzentki czasopisma The Polish Journal of Aesthetics rok 2019

 • Julia Alekseyeva (University of Pennsylvania)
 • Patricia Alessandrini (Stanford University)
 • Derek Allan (The Australian National University)
 • Ann-Sophie Barwich (Indiana University Bloomington)
 • Patricia Berman (Wellesley College)
 • Shai Biderman (Tel Aviv University)
 • Peter Boltuc (University of Illinois)
 • Ronald Bogue (University of Georgia)
 • Aili Bresnahan (University of Dayton)
 • Virgil Brower (Northwestern University)
 • Camille Buttingsrud (University of Copenhagen)
 • Curtis Carter (Marquette University)
 • Clive Cazeaux (Cardiff Metropolitan University)
 • Tom Cohen (University at Albany)
 • Ryan Cook (Emory University)
 • Steven Davies (The University of Auckland)
 • Johnatan Day (Birmingham City University)
 • Nicholas Dungey (California State University)
 • Kieran Durkin (The University of York)
 • Harriet Earle (Sheffield Hallam University)
 • Aleksandra Gajowy (Newcastle University)
 • Mark Gelber (Ben Gurion University)
 • Dustin Garlitz (University of South Florida)
 • Thomas Giddens (Mary’s University College, Twickenham, London)
 • Rolf Goebel (The University of Alabama in Huntsville)
 • Polina Golovátina-Mora (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín, Colombia)
 • David Grant (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Richard T. Gray (University of Washington)
 • Ruth V. Gross (North Carolina State University)
 • Jennifer Guest (University of Oxford)
 • Andrew Hamilton (Durham University)
 • Martta Heikkilä (University of Helsinki)
 • Timothy Holland (Emory College of Arts and Sciences)
 • Andrew Huddleston (Birkbeck, University of London)
 • Peder Jothen (St. Olaf College)
 • Kate Kelp-Stebbins (University of Oregon)
 • Peter Killeen (Arizona State University)
 • Martin Klebes (University of Oregon)
 • Beata Kubiak Ho-Chi (Uniwersytet Warszawski)
 • Edgar Landgraf (Bowling Green State University)
 • Gerhard Lauer (University of Basel)
 • Helene LeBlanc (University of Geneva)
 • Eric Lewis (McGill University)
 • Szu-Yen Lin (University of Auckland)
 • Hans Maes (University of Kent)
 • Maria E. Malott (Association for Behavior Analysis International)
 • Sylva Martinásková (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Mark Mattaini (The University of Illinois)
 • Paul Mendes-Flohr (The University of Chicago)
 • Gert-Jan Meyntjens (University of Leuven)
 • Gerald Moore (Durham University)
 • Ian Alexander Moore (St. John’s College, Santa Fe)
 • Joshua Mostow (University of British Columbia)
 • Thomas Nail (University of Denver)
 • Hiroshi Nara (University of Pittsburgh)
 • David Palmer (Smith College)
 • Nina Penner (Duke University)
 • Thomas Poelzler (University of Graz)
 • Isabelle Prochaska-Meyer (Universität Wien)
 • El Putnam (National University of Ireland Galway)
 • Matteo Ravasio (The University of Auckland)
 • Ritchie Robertson (University of Oxford)
 • Stanisław Ruczaj (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Max Ryynänen (Aalto University)
 • Tom Scholte (The University of British Columbia)
 • Floris Schuiling (Utrecht University)
 • Elina Seye (University of Helsinki)
 • Matthew Shores (University of Sydney)
 • Stephen Snyder (Boğaziçi University)
 • Elyse Speaks (University of Notre Dame)
 • Elisabetta Di Steffano (Universita Degli Studi di Palermo)
 • Raji C. Steineck (Universität Zürich)
 • Michel Szekely (Temple University)
 • Christian Tagsold (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
 • Ferenc Takó (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Paul Verhaeghen (Georgia Tech)
 • Ellen Waterman (Carleton University)
 • Erica Weitzman (Northwestern University)
 • Paula Willoquet-Maricondi (Champlain College)
 • Makiko Yamanashi (Universität Trier)
 • Lisa Zaher (The University of Chicago)
 • Jakub Zdebik (University of Ottawa)

Recenzenci i recenzentki czasopisma The Polish Journal of Aesthetics rok 2018

 • Anne Alombert (Universite Paris Nanterre)
 • Ernst van Alphen (Leiden University)
 • Katie Baker (University Centre Shrewsbury)
 • Karina Banaszkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • John Bell (University of Connecticut)
 • Arnold Berleant (Long Island University, Professor Emeritus)
 • Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Magdalena Borowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Joanna Bourke (University of London)
 • Katherine Byrne (Ulster University)
 • Anna Chęćka (Uniwersytet Gdański)
 • Esther Cohen (The Hebrew University of Jerusalem, Professor Emerita)
 • Jan Czarnecki (Universität zu Köln)
 • Corin Depper (Kingston University)
 • Eleen Deprez (University of Kent)
 • Rick Dolphijn (Utrecht University)
 • Kathleen Eamon (The Evergreen State College, Washington)
 • Richard J. Eliott (Univeristy of London)
 • Dorice Elliott (The University of Kansas)
 • Shirley Foster (The University of Sheffield)
 • Paweł Frelik (Uniwersytet Warszawski)
 • Alicja Głutkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Florian Gödel (Centre National de la Recherche Scientifique)
 • Karen Graves (Denison University, Ohio)
 • Kenneth Gross (University of Rochester)
 • Martta Heikkilä (University of Helsinki)
 • Anna Hickey-Moody (RMIT University)
 • Lars-Christer Hydén (Linköping University)
 • Margaret Iversen (University of Essex)
 • Meg Jensen (Kingston University)
 • Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Andrzej Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Maria Korusiewicz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • Izabela Kowalczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 • Anna Królikiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 • Beata Kubiak Ho-Chi (Uniwersytet Warszawski)
 • Aleksandra Kunce (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Peter Lamarque (University of York)
 • Elizabeth Legge (University of Toronto)
 • Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
 • Włodzimierz Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
 • Laurie Marhoefer (University of Washington)
 • Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Alina Mitek-Dziemba (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Krzysztof Moraczewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Chris Nagel (California State University, Stanislaus)
 • Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Wrocławski)
 • Martin Nitsche (Academy of Sciences of Czech Rebublic)
 • Piotr Orlik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Paweł Pasieka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Paweł Paszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Kalle Puolakka (University of Helsinki)
 • Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jean-Michel Salanskis (Universite Paris Nanterre)
 • Mateusz Salwa (Uniwerystet Warszawski)
 • Carolyn Shapiro (Falmouth University)
 • Karen Simecek (The University of Warwick)
 • Ole Martin Skilleås (University of Bergen)
 • Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Małgorzata Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Mark Windsor (University of Kent)
 • Jessica Wiskus (Duquesne University)
 • Anna Wolińska (Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Yamplovskaya (National Research University Higher School of Economics)
 • Piotr Zawojski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci i recenzentki czasopisma Estetyka i Krytyka/The Polish Journal of Aesthetics rok 2017

 • Adrian Anagnost (University of Chicago)
 • Wander Andrade de Paula (Federal University of Espírito do Santo)
 • Idelber Avelar (Tulane University) 
 • Karina Banaszkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Mariusz Bartosiak (Uniwersytet Łódzki) 
 • Rajsekhar Basu (University of Calcutta)
 • Seema Bawa (University of Delhi)
 • Hilan Bensusan (University of Brasília)
 • Maciej Błaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Robert de Brose (Universidade Federal de Ceará)
 • Adriana Campos Johnson (University of California, Irvine)
 • John M. Carvalho (Villanova University)
 • Vitor Cei (Federal University of Roraima)
 • Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Karol Chrobak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Gerald Cipriani (National University of Ireland Galway)
 • Ignacio Corona (The Ohio State University)
 • Jakub Dąbrowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 • Ricardo B. Dalla Vecchia (Federal University of Goiás)
 • Mikołaj Domaradzki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Artur Duda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Fábio Akcelrud Durão (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP)
 • Peter Fenves (Northwestern University) 
 • Alfred Frankowski (Northeastern Illinois University)
 • Stacie Friend (Birkbeck University of London)
 • Małgorzata Jarmułowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Piotr W. Juchacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Monika Juneja (University of Heidelberg)
 • Piotr Juskowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Andrzej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Sławomir Kapralski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Pierre Keller (University of California Riverside)
 • Magdalena Kempna-Pieniążek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Martin Klebes (University of Oregon)
 • Roman Konik (Uniwersytet Wrocławski)
 • Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski)
 • Fernando Luis Lara (University of Texas)
 • Sławomir Leciejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Christopher T. Lewis (The University of Utah)
 • Erick Calheiros de Lima (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP)
 • Marlaina Martin (Rutgers School of Arts and Sciences)
 • Sue Matheson (University College of the North, Canada)
 • Michelle Maydanchik (University of Pittsburgh)
 • Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jason Miller (Warren Wilson College)
 • Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho (Universidade Federal de Minas Gerais)
 • Janusz Mizera (Uniwersytet Jagielloński)
 • Mariusz Moryń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Wrocławski)
 • Marta Nunes da Costa (Federal University of Mato Grosso)
 • Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Aleksandra Pająk (Uniwersytet Opolski)
 • Teresa Pękala (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Mirosław Przylipiak (Uniwersytet Gdański)
 • Nastassja Pugliese (University of São Paulo)
 • Monique Roelofs (Hampshire College)
 • Eric Rosenberg (Tufts University)
 • Ryszard Różanowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Mateusz Salwa (Uniwersytet Warszawski)
 • Daniela Sandler (University of Minnesota)
 • Roman Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Victoria Saramago (University of Chicago)
 • Andrzej Szahaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
 • Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
 • Luciano Tosta (The University of Kansas)
 • Miguel Vedda (University of Buenos Ayres)
 • Piotr Zawojski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Jacek Zydorowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Recenzenci i recenzentki czasopisma Estetyka i Krytyka rok 2016

 • Marzena Adamiak (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
 • Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Katherine Arens (University of Texas at Austin)
 • John Arthos (Indiana University) 
 • Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Alain Beauclair (MacEwan University) 
 • John Bengson (University of Wisconsin-Madison) 
 • Michał Bohun (Uniwersytet Jagielloński)
 • Catherine Botha (University of Johannesburg)
 • Chantal Bourgault du Coudray (University of Western Australia)
 • Mariusz Bryl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Taylor Carman (Columbia University) 
 • Harold Castañeda (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)
 • Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Olga Cielemęcka (Utrecht University)
 • Samuel Cocks (University of Wisconsin – La Crosse) 
 • Nicholas Davey (University of Dundee) 
 • Shannon Dea (Univeristy of Waterloo) 
 • Łucja Demby (Uniwersytet Jagielloński)
 • Marjolaine Deschênes (Université du Québec)
 • Jelena Durić (Univerzitet u Beogradu) 
 • Elżbieta Durys (Uniwersytet Łódzki)
 • Anna Petronella Foultier (Stockholm University) 
 • Dorota Golańska (Uniwersytet Łódzki)
 • Artur Grabowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Kathleen M. Higgins (University of Texas at Austin) 
 • Jadwiga Hučková (Uniwerstet Jagielloński)
 • Joanna Jakubowska (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)
 • Michał Januszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Bruce B. Janz (University of Central Florida) 
 • Bartosz Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Daniel Kalinowski (Akademia Pedagogiczna w Słupsku)
 • Paul Kidder (Seattle University) 
 • Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Eva Maria Korsisaari (University of Helsinki) 
 • Bruce Krajewski (University of Texas at Arlington) 
 • Miłowit Kuniński (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
 • Bente Larsen (University of Oslo) 
 • Dorit Lemberger (Bar-Ilan University) 
 • Norbert Leśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Christian Lotz (Michigan State University)
 • Carla Milani Damião (Universidade Federal de Goiás)
 • Jeff Mitscherling (University of Guelph) 
 • Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Małgorzata Niespodziewana-Rados (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
 • Maria Olszewska (Uniwersytet Warszawski)
 • Mirosław Piróg (Uniwersytet Śląski)
 • Anca M. Pusca (Goldsmiths University of London) 
 • Monique Roelofs (Hampshire College, Massachusetts) 
 • Robert Rogoziecki (Uniwersytet Gdański)
 • Roman Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Imke Schmincke (Ludwig-Maximilians-Universität München) 
 • Piotr Schollenberger  (Uniwersytet Warszawski)
 • Diana Tietjens Meyers (Professor Emerita of Philosophy at the University of Connecticut)
 • Wojciech Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • David Vessey (Grand Valley State University) 
 • Jan Wasiewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 • David Weberman (Central European University)  
 • Michał Wendland (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jason M. Wirth (Seattle University) 

Recenzenci i recenzentki czasopisma Estetyka i Krytyka rok 2015

 • Agnieszka Bandura (Uniwersytet Wrocławski)
 • Lilianna Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Krzysztof Guczalski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Joanna Jakubowska (Uniwersytet SWPS)
 • Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Piotr Jędrzejewski (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
 • Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki)
 • Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Janusz Krupiński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 • Piotr Martin (Uniwersytet Wrocławski)
 • Mirosław Michalak (Uniwersytet Warszawski)
 • Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski)
 • Shoshana Ronen (Uniwersytet Warszawski)
 • Piotr Schollenberger (Uniwersytet Warszawski)
 • Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Rafał Syska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Paweł Taranczewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański)
 • Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński)
 • Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński)
 • Jacek Uglik (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)
 • Anna Ziółkowska-Juś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci i recenzentki czasopisma Estetyka i Krytyka rok 2014

 • Józef Bremer (Uniwersytet Jagielloński)
 • Joanna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Łucja Demby (Uniwersytet Jagielloński)
 • Bogdan Dziworski (Uniwersytet Śląski)
 • Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Piotr Jędrzejewski (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
 • Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 • Janusz Krupiński (Akademia Sztuki Pięknych w Krakowie)
 • Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jerzy Łukaszewicz (Uniwersytet Śląski)
 • Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Alicja Panasiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Aleksandra Pawliszyn (Uniwersytet Gdański)
 • Teresa Pękala (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Czesława Piecuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Andrzej Ramlau (Uniwersytet Śląski)
 • Rafał Solewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Rafał Syska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Paweł Taranczewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński)
 • Łukasz Trzciński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Anna Wójcik (Uniwersytet Jagielloński)
 • Anna Zeidler- Janiszewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • Maciej St. Zięba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Recenzenci czasopisma i recenzentki Estetyka i Krytyka rok 2013

 • Bogdan Dziworski (Uniwersytet Śląski)
 • Bohdan Dziemidok (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • Joanna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Franciszek Chmielowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 • Magdalena Gajewska (Uniwersytet Gdański)
 • David A. Goldfarb (Independent scholar)
 • Kevin Anthony Hayes (Independent scholar)
 • Krzysztof Kowalik (Politechnika Opolska)
 • Janusz Krupiński (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 • Miłowit Kuniński (Uniwersytet Jagielloński)
 • Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)
 • Jerzy Łukaszewicz (Uniwersytet Śląski)
 • Michał Paweł Markowski (University of Illinois at Chicago)
 • Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński)
 • Alicja Panasiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Ewa Płonowska-Ziarek (University at Buffalo)
 • Artur Przybysławski (Uniwersytet Jagielloński) 
 • Andrzej Ramlau (Uniwersytet Śląski)
 • Mark Rudnicki (George Mason University)
 • Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Beata Szymańska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński)
 • Waldemar Tłokiński (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku)
 • Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański)

Początki The Polish Journal of Aesthetics sięgają 2000 roku. Prof. dr hab. Leszek Sosnowski wystąpił wtedy z pomysłem założenia czasopisma filozoficzno-estetycznego. Jego ideę podjęli prof. dr hab. Franciszek Chmielowski, prof. dr hab. Piotr Mróz, dr hab. Andrzej Nowak oraz dr Andrzej Warmiński. Doprowadziło to do powstania periodyku, którego profil tematyczny wyrażało hasło: "estetyka i krytyka". Autorzy projektu, przyjmując tak szeroką formułę, pozostawali w obszarze akademickiego świata filozofii i równocześnie wyrażali przekonanie o konieczności otwarcia łamów pisma na sztukę samą, wyrażaną w różnych postaciach przez artystów, krytyków oraz jej teoretyków.

Czasopismo działało pod nazwą Estetyka i Krytyka do 2017 roku. Od stycznia 2018 roku przyjęło wyłączną nazwę The Polish Journal of Aesthetics.

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od kilku lat czasopismo funkcjonuje w zasięgu międzynarodowym. Publikowane są tomy tematyczne w języku angielskim, przygotowywane we współpracy z badaczkami i badaczami z całego świata. Rada Naukowa czasopisma jest systematycznie poszerzana, a lista recenzentek i recenzentów obejmuje cenione i cenionych na arenie międzynarodowej naukowczynie i naukowców. Rozwój czasopisma obejmuje także jego obecność w kolejnych, międzynarodowych bazach indeksujących.

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

tel. 0048 694 963 587

email: pjaestheticsuj@gmail.com

strona www: http://pjaesthetics.uj.edu.pl