Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 6 (1/2004)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Jerzy Hanusek, Ucieczka w metasztukę
pdf
Paweł Taranczewski, Drogi Wacława Taranczewskiego
pdf
Anna Wolińska, Symbol jako “eksplozja znaczeń”
pdf
Ewa Bogusz-Bołtuć, Człowiek i artysta - wywiad z Henrykiem Musiałowiczem
pdf
Alicja Kuczyńska, Zamknięte w obrazie. Filozoficzne nuty w malarstwie Henryka Musiałowicza
pdf
Henryk Skolimowski, Droga Musiałowicza od naturalizmu do kosmizmu
pdf
Lee Gurga, Od Bashō do Barthesa. Estetyka amerykańskich haiku (tł. K. Włodarczyk)
pdf
Charles Trumbull, Haiku w Ameryce, haiku na świecie (tł. K. Włodarczyk)
pdf
Agnieszka Żuławska-Umeda, Wartości estetyczne w poetyce haikai szkoły Bashō
pdf
Helmut Kohlenberger, W noc religii sztuki (tł. P.M. Korpal)
pdf
Monika Bokiniec, “To, co nie zostało napisane”: Josepha Margolisa koncepcja realizmu kulturowego (Joseph Margolis, Selves and Other Texts: The Case for Cultural Realism)
pdf
Wacław Branicki, Technologie widzenia w procesie refigurowania kultury (Andrzej Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów)
pdf
Roman Bromboszcz, Rozprawa z cyfrowym cieniem. O dwóch znaczeniach terminu “wirtualna rzeczywistość” (Piotr Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej)
pdf
Ignacy S. Fiut, Estetyka w perspektywie “zemsty obrazów” (Andrzej J. Nowak Świat człowieka. Znak. Wartość. Sztuka)
pdf
Jadwiga Głowa, “Odpoczynek dla oczu, wyzwanie dla ducha” – Nowe czeskie i słowackie filmy dokumentalne
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
Recommended
Issue 67 (4/2022)

Issue 67 (4/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 64 (1/2022)

Issue 64 (1/2022)