Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archives

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukaj artykuł

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nr 28 (1/2013)

Pliki do pobrania
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Józef Bremer, Neuroestetyka: czy przyszłość estetyki leży w neuronauce?
pdf
Anna Chęćka-Gotkowicz, „Profesorowie też potrafią bębnić”. Od demokratyzacji doświadczenia muzycznego po dialog międzykulturowy
pdf
Bogna Dowgiałło, Piękno według socjologów: socjologia estetyki i estetyka życia społecznego
pdf
Janusz Krupiński, Determinanty dzieła sztuki jako continuum obrazów
pdf
Agnieszka Maj, Ciało jako ponowoczesny „projekt estetyczny”
pdf
Paweł Możdżyński, Tym razem poświęcimy własny kościół. Sacrum w sztuce młodych artystów
pdf
Piotr Jan Przybysz, Teoria dzieła sztuki Stefana Morawskiego – próba rekonstrukcji
pdf
Robert Rogoziecki, Prawda dzieła sztuki w dobie jego technicznej reprodukcji. Próba Heideggerowskiej wykładni sztuki masowej
pdf
Marcin Szulc, „Czy taki diabeł straszny?” Fenomen black metalu i wpływ muzyki metalowej na odbiorców
pdf
Izabela Szyroka, Idee, w których żyjemy Pamiętnik Stanisława Brzozowskiego jako próba antropologii w nowej sytuacji filozoficznej
pdf
Paulina Tendera, Platońska paideia w pismach Władysława Stróżewskiego
pdf
Diana Wasilewska, Między empatią a naukowością dyskursu krytycznego. Młodopolskie i międzywojenne style odbioru twórczości Ksawerego Dunikowskiego
pdf
Beata Zgodzińska, Grandville a świat muzyczny – wczoraj i dziś
pdf
Beata Zgodzińska, Grandville a świat muzyczny – wczoraj i dziś (ilustracje do artykułu)
pdf
Jerzy Łukaszewicz, Krytyka myślenia artystycznego
pdf
Dominika Czakon, Paulina Tendera, Spotkanie z profesorem Jerzym Łukaszewiczem
pdf
Klaudia Adamowicz, Kiedy nauka bierze pod rękę kulturę
pdf
Aleksandra Andrearczyk, Cielesny i egzystencjalny wymiar sztuki
pdf
Szymon Bogacz, Madhajaka dla analityków. Refleksje wokół książki Jana Westerhoffa
pdf
Iwona Krupecka, Idea Europy
pdf
Patryk Miernik, VIII Karmapa Mikja Dordźe Pochodnia madhjamiki szentong w opracowaniu Artura Przybysławskiego
pdf
Piotr Jan Przybysz, Estetyka jako narracja i metanarracja. Gdańsk 27-28 września 2012 roku
pdf
Przemysław Tacik, Etyka krańcowego zadłużenia. O książce Magdaleny Kozak Problem zła w filozofii Emmanuela Lévinasa
pdf
Monika Trojanowska, Odczuwanie przestrzeni, czyli architektura jako lekarstwo
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
Polecamy również
Nr 67 (4/2022)

Nr 67 (4/2022)

Nr 66 (3/2022)

Nr 66 (3/2022)

Nr 65 (2/2022)

Nr 65 (2/2022)

Nr 64 (1/2022)

Nr 64 (1/2022)