Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 19 (2/2010)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Maria Bal Nowak, Akcenty nad nicością i prochem. Zbigniew Herbert – poezja jako habituacja
pdf
Anna Chęćka Gotkowicz, Czy umiemy słuchać – typologia odbiorców muzyki
pdf
Maciej Gutkowski, Sztuka w społeczeństwie sieciowym
pdf
Olga Anna Jabłonko, Ślady Swedenborga w twórczości Baudelaire’a i Balzaca
pdf
Marcin Karas, Piękno w filozofii Teilharda de Chardina
pdf
Anna M. Kłonkowska, Ars ancilla historiae. O historii i sztuce według T. Lessinga
pdf
Janina Makota, Filozofia wartości według Hugona Münsterberga
pdf
Piotr Mróz, Lwa Szestowa egzystencjalistyczna interpretacja dzieła Dostojewskiego
pdf
Leszek Polony, Muzyka jako gra bycia. Wokół refleksji George’a Steinera o muzyce
pdf
Joanna Winnicka-Gburek, W poszukiwaniu kryterium. Krytyka artystyczna po końcu krytyki
pdf
Jan Woleński, Zdania aksjologiczne z perspektywy naturalizmu
pdf
Dominika Czakon, Kino operatorów – festiwal Camerimage 2009
pdf
Łucja Demby, Anioł – to brzmi dumnie?
pdf
Leszek Kikiela, List do Profesora Tadeusza Kantora
pdf
Anna Maćkowiak, Kobieta i awangarda według Julii Kristevej
pdf
Iwona M. Malec, Sztuka w kręgu wzajemnych inspiracji
pdf
Magdalena Marciniak, „Na skrzyżowaniu wszystkich dzieł – prawdopodobnie teatr” (Roland Barthes Pisma o teatrze)
pdf
Marcin Mołoń, Przegląd teorii sztuki od Arystotelesa do Baudrillarda
pdf
Patrycja Sosnowska, „Nie ma konsonansu bez dysonansu”
pdf
Danuta Światłoń, Nowe spojrzenie na sztukę
pdf
Paulina Tendera, Sztuka globalna
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
Recommended
Issue 63 (4/2021)

Issue 63 (4/2021)

Issue 62 (3/2021)

Issue 62 (3/2021)

Issue 61 (2/2021)

Issue 61 (2/2021)

Issue 60 (1/2021)

Issue 60 (1/2021)