Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 15-16 (2/2008–1/2009)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Wstęp
pdf
Henryk Czubała, Czytanie przeciw interpretacji
pdf
Małgorzata Dymnicka, Tomasz Rozwadowski, Miasto w reżimie konsumpcji
pdf
Beata Frydryczak, Estetyka przyrody: nowe pojmowanie natury
pdf
Joanna Jakubowska, Potęga wyobraźni. Między pesymizmem Baudrillarda a optymizmem Beltinga
pdf
Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak-Majewska, „Herbarium czystych zewnętrzności”: Siegfried Kracauer, Busby Berkeley, Sherrie Levine
pdf
Janina Makota, Filozofia wartości według Nicolaia Hartmanna
pdf
Roman Nieczyporowski, Modernizm Josefa Albersa. Szkic do portretu
pdf
Aleksandra Pawliszyn, Transgresywne aspekty dzieła sztuki
pdf
Piotr J. Przybysz, Ścieżki aksjologicznych rozstrzygnięć Stefana Morawskiego (cz. II)
pdf
Katarzyna Rozmarynowska, Ideologia w przyrodzie, ogrodzie i krajobrazie
pdf
Piotr Salaber, Symbioza muzyki i dramatu – czyli kompozytor w teatrze (cz. III)
pdf
Mateusz Salwa, Kiedy malowidło staje się obrazem?
pdf
Józef Tarnowski, Funkcjonalizm w architekturze: od neolitu do wczesnego modernizmu
pdf
Jacek Wojtyra, Pojęcie obrazu w koncepcjach Hansa Beltinga i Waltera Benjamina
pdf
Roland Barthes, Arcimboldo lub Retor i Magik
pdf
Iwona Maria Malec, Roland Barthes: malarska retoryka Arcimbolda
pdf
Ellen Dissanayake, Sztuka jako ludzkie uniwersalium: spojrzenie adaptacjonistyczne
pdf
Nicolas Meeus, Apologia partytury
pdf
Łucja Demby, Śmierć konwencji?
pdf
Kamila Dębska, Studia nad genezą sztuk
pdf
Magdalena Garbacik, Ogrody Bliskiego i Dalekiego Wschodu
pdf
Anna Gruca, Koniec sztuki według Donalda Kuspita
pdf
Szymon Jachna, Fotografia a piękno
pdf
Artur Jewuła, Nieokreśloność jako kategoria filozoficzno-estetyczna
pdf
Anna Markwart, Kino a śmierć heroiczna
pdf
Rafał Koschany, Pisać o doświadczeniu
pdf
Iwona Kwiecień, Obrona modernizmu
pdf
Izabela Romańska, Brzydota w ujęciu Umberto Eco
pdf
Elżbieta Anna Sekuła, Ścieżki post-polis Ewy Rewers
pdf
Konrad Szocik, Estetyka poza estetyką Wolfganga Welscha
pdf
Natalia Taranta, Ekstaza i zuchwalstwo według Jeanette Winterson
pdf
Paulina Tendera, „Prawda w życiu moralnym i duchowym”. IV Ogólnopolskie Forum Etyczne
pdf
Paulina Tendera, W poszukiwaniu tożsamości
pdf
Greta Wierzbińska, Wprowadzenie do filozofii muzyki
pdf
Małgorzata Zboińska, UN Studio – nowe trendy w architekturze
pdf
Noty o książkach / Notes on books
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
pdf
Książki nadesłane / Books received
pdf
Informacje dodatkowe
Recommended
Issue 67 (4/2022)

Issue 67 (4/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 64 (1/2022)

Issue 64 (1/2022)