Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archives

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Search content

Web Content Display Web Content Display

Issue 25 (2/2012)

Download files
pdf
Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents
pdf
Zbigniew Ambrożewicz, Gombrowicz: między Lalką a ukrytym demonem
pdf
Anna Chęćka-Gotkowicz, W poszukiwaniu semantycznej niewinności. Muzyczne fantazmaty Pascala Quignarda
pdf
Magdalena Gajewska, Semantyka i estetyka Pola Pamięci
pdf
Anna Zofia Jaksender, Dialektyka wstrętu i wzniosłości w myśli Fryderyka Nietzschego
pdf
Cezar Jędrysko, Hermann Nitsch: anty-logos i ciało
pdf
Elżbieta Kal, Mit, metafora, motyw. Mosty Maksa Pechsteina
pdf
Anna M. Kłonkowska, Vir rubeus i mulier candida. Jungowski symbol jednoczący w sztuce malarskiej
pdf
Agnieszka Ługowska, Miejsce sztuki – sztuka miejsca
pdf
Maria Jolanta Sołtysik, Morska fasada Gdyni. Legendarna idea i jej wspóczesne interpretacje
pdf
Anna Syska, Agnieszka Woźniakowska, Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach...
pdf
Paweł Sznajder, Logos wyłaniający się z rozmowy...
pdf
Marcin Szulc, Anna Olszak, Wybrane psychologiczne wyznaczniki tremy...
pdf
Józef Tarnowski, Styl alpejski w środkowej Europie...
pdf
Maria Truszkowska-Wojtkowiak, Estetyka czasu wolnego
pdf
Anna Markwart, Adam Smith – poza myśl ekonomiczną
pdf
Adam Smith, O naturze imitacji...
pdf
Dominika Czakon, Mieczysław Górowski – (Auto)portrety...
pdf
Dominika Czakon, Paulina Tendera, Spotkanie z profesorem Januszem Krupińskim – (Auto)portrety. Mieczysław Górowski
pdf
Łucja Demby, Udając życie...
pdf
Daria Gosek, Teatr: na granicy światów
pdf
Paulina Tendera, Ossowski o sztuce
pdf
Paulina Tendera, Powrót do perspektywy historycznej...
pdf
Paulina Tendera, Tropy mitu w polskiej kulturze współczesnej
pdf
Noty o Autorach / Notes on Authors
Recommended
Issue 67 (4/2022)

Issue 67 (4/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 66 (3/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 65 (2/2022)

Issue 64 (1/2022)

Issue 64 (1/2022)